LUẬT SƯ

THUY LEE

QUẢN LÝ ĐỐI TÁC

Các bác sĩ cho biết thêm:

BIO
Tôi là một đoạn văn. Bấm vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp vào tôi để thêm nội dung của riêng bạn và thực hiện các thay đổi đối với phông chữ. Tôi là một nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng của bạn biết thêm một chút về bạn.

GIÁO DỤC
Bằng cấp, Tên trường đại học, 2023
Bằng cấp, Tên trường đại học, 2023

VỊ TRÍ THANH
Số thanh: 44877
Nhập học: 22/4/2023

TIÊU CHÍ:
Chứng nhận, Mô tả
Chứng nhận, Mô tả
Tư cách thành viên hội đồng quản trị, Mô tả
Hoạt động công dân, Mô tả

amy2.jpg
Chân dung Thanh_B&W-final.jpg

CARLA MATTHEWSON

CỘNG SỰ

BIO

Phụ trách Tư vấn Doanh nghiệp tại LLVN, Mai chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng quốc tế và trong nước về đầu tư và kinh doanh trong và ngoài nước. Bà bao gồm nhiều loại dịch vụ, từ đăng ký và cấp phép cho các dự án đầu tư và khởi động mới, đến cấu trúc và thẩm định các giao dịch M&A; từ các vấn đề khác liên quan đến cổ đông và người sáng lập công ty đến việc làm và lao động; từ thuế đến các vấn đề tài khoản ngân hàng…

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Đọc thêmTIÊU CHÍ:
Chứng nhận, Mô tả
Chứng nhận, Mô tả
Tư cách thành viên hội đồng quản trị, Mô tả
Hoạt động công dân, Mô tả

RICHARD SMITH

Liên kết

KHU VỰC THỰC HÀNH:
Luật Dân sự & Thương mại, Luật Gia đình

DEBBIE LARSEN

Liên kết

KHU VỰC THỰC HÀNH:
Tín thác Di chúc & Chứng thực

SỮA RỬA MẶT

Liên kết

KHU VỰC THỰC HÀNH:
Luật kinh doanh, Luật thương mại

Maido2.jpg

CARLA MATTHEWSON

CỘNG SỰ

BIO

Phụ trách Tư vấn Doanh nghiệp tại LLVN, Mai chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng quốc tế và trong nước về đầu tư và kinh doanh trong và ngoài nước. Bà bao gồm nhiều loại dịch vụ, từ đăng ký và cấp phép cho các dự án đầu tư và khởi động mới, đến cấu trúc và thẩm định các giao dịch M&A; từ các vấn đề khác liên quan đến cổ đông và người sáng lập công ty đến việc làm và lao động; từ thuế đến các vấn đề tài khoản ngân hàng…

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Đọc thêmTIÊU CHÍ:
Chứng nhận, Mô tả
Chứng nhận, Mô tả
Tư cách thành viên hội đồng quản trị, Mô tả
Hoạt động công dân, Mô tả

THUY LEE

QUẢN LÝ ĐỐI TÁC

Các bác sĩ cho biết thêm:

BIO
Tôi là một đoạn văn. Bấm vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp vào tôi để thêm nội dung của riêng bạn và thực hiện các thay đổi đối với phông chữ. Tôi là một nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng của bạn biết thêm một chút về bạn.

GIÁO DỤC
Bằng cấp, Tên trường đại học, 2023
Bằng cấp, Tên trường đại học, 2023

VỊ TRÍ THANH
Số thanh: 44877
Nhập học: 22/4/2023

TIÊU CHÍ:
Chứng nhận, Mô tả
Chứng nhận, Mô tả
Tư cách thành viên hội đồng quản trị, Mô tả
Hoạt động công dân, Mô tả

IMG_9562+.jpg