Y TẾ, DƯỢC & DỊCH VỤ SẮC ĐẸP

Trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp, chúng tôi đã và đang cung cấp các dịch vụ sau cho các khách hàng là các Công ty dược, Bệnh viện tư nhân, trung tâm khám chữa bệnh, phòng nha, thẩm mỹ viện,  bao gồm các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đầu tư mới vào các lĩnh vực và các tổ chức đang hoạt động hiện hữu.

 

Dịch vụ của Chúng tôi bao gồm:

 

- Tư vấn và cung cấp dịch vụ giấy phép đầu tư và giấy phép hoạt động cho bệnh viện, trung tâm khám chữa bệnh, phòng nha, thẩm mỹ viện, cửa hàng dược…;

- Dịch vụ giấy phép đầu tư, giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép hoạt động cho ngành kinh doanh có điều kiện;

- Dịch vụ soát xét, soạn thảo và đàm phán Hợp đồng, bao gồm:

 

  • Thoả thuận, Hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác đầu tư cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân dưới các hình thức huy động vốn, đầu tư khác nhau trong lĩnh vực đầu tư vào các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ sắc đẹp;

  • Các tài liệu pháp lý mẫu trong lĩnh vực khám chữa bệnh, dịch vụ y tế, dịch vụ thẩm mỹ…như hợp đồng dịch vụ, hợp đồng bảo hiểm, cam kết hạn chế/miễn trừ trách nhiệm, thoả thuận bảo mật thông tin…;

  • Hợp đồng, thoả thuận trong lĩnh vực cung ứng máy móc thiết bị, các dịch vụ quản lý bệnh viện, hợp đồng cung ứng các dịch vụ khác như bảo vệ, thu gom và xử lý rác thải

 

Dịch vụ đại diện:

  • Đại diện Nhà đầu tư trong vai trò kiểm soát độc lập trong dự án liên doanh;

  • Đại diện khách hàng là bệnh viện, công ty dược, phòng khám, thẩm mỹ viện…trong làm việc với các bên thứ ba gồm cơ quan nhà nước và khách hàng để giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình hoạt động và cung cấp dịch vụ của bệnh viện, công ty dược, phòng khám, thẩm mỹ viện…’; và

Dịch vụ Tham gia tố tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.  

LIÊN HỆ:

+ 84 980 10 77 88

+ info@lawlinkvn.com