top of page

Babak tốt nghiệp và hành nghề kiến trúc sư tại Châu Âu, nhưng đã giành nhiều thời gian cho niềm đam mê khoa học máy tính và công nghệ và đạt được các chứng nhận cao nhất trong lĩnh vực máy tính, mạng internet, thiết kế web và phần mềm.  Ngoài những công trình kiến trúc về đô thị và nhà ở, Babak còn là "kiến trúc sư" cho nhiều trang thông tin điện tử và hệ thống cổng thông tin nội bộ của doanh nghiệp. 

 

Anh ấy góp phần quan trọng vào tập thể Lawlink Việt Nam trong việc tạo nên và chuyển giao những dịch vụ tốt nhất đến khách hàng thông qua các giải pháp quản trị thông tin hiệu quả, đồng thời là "bác sĩ" cho mọi tình huống và sự cố máy tính. 

 

Không chỉ giúp chúng tôi "làm mới" lại trang thông tin điện tử của Công ty, Babak cùng với chúng tôi đang tiếp tục và không ngừng tiếp cận và nghiên cứu những xu hướng công nghệ mới. Điều này không chỉ có ích cho công tác quản trị nội bộ của chúng tôi, mà còn giúp chúng tôi cập nhật chóng vánh các thay đổi và nhu cầu mới trong hoạt động đầư tư kinh doanh của khách hàng, và trên cơ sở đó, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu cao nhất của khách hàng. 

bottom of page