INTERNS2.jpg

NGÔ THỊ MỸ HẢO

Hảo hiện đang là sinh viên năm cuối của Trường Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Chuẩn bị cho kỳ tốt nghiệp và bước vào môi trường thực hành thực tế, Hảo tự tin về những kinh nghiệm thực tế đã tích luỹ được từ những chương trình tập sự trước đây và thông qua những trải nghiệm đã tham gia trong quá trình học tập như tham gia nghiên cứu khoa học, viết chuyên đề, bình luận về các đề pháp lý trong đời sống thực tiễn. Hiện tại Hảo đang tham gia nghiên cứu và bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp với đề tài về hoạt động của Trọng tài thương mại Việt Nam. 

 

Với chuyên ngành Luật thương mại, Hảo mong muốn được tìm hiểu sâu về lĩnh vực Doanh nghiệp và đầu tư, và dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

 

Với phương châm sống của Hảo là “may mắn sẽ chỉ đến với mình khi có đủ sự nỗ lực”. Hảo tin rằng kỳ thực tập sẽ là cơ hội để Hảo nỗ lực đạt được những mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai.