top of page
Tìm kiếm

Bộ luật lao động sửa đổi 2019


Sáng 20/11/2019, với 90,06% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), nổi bật trong đó là 10 điểm mới đối với người lao động và 6 điểm mới đối với người sử dụng lao động.


7 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page