top of page
Tìm kiếm

CÁ NHÂN, TỔ CHỨC KINH TẾ KHÔNG PHẢI LÀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC NHẬN THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (“Nghị định 21”), thay thế cho nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm và Nghị định 11/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/20206/NĐ-CP, đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2021.Nhu cầu thực tế về vay và cho vay là rất nhiều trong xã hội, tuy vậy, trước ngày 15/05/2021 thì nhiều đối tượng có nhu cầu vay vốn và có tài sản như quyền sử dụng đất nhưng không đủ điều kiện tiếp cận với nguồn tín dụng ngân hàng, dẫn đến người có nhu cầu vay phải tìm đến tổ chức/cá nhân không phải là tổ chức tín dụng và phải tự “sáng tạo” ra một hình thức giao dịch tiềm ẩn nhiều nguy cơ và rủi ro về tuân thủ pháp luật, mà gần đây nổi lên hiện tượng “vay nợ biến tướng thành hợp đồng mua bán nhà đất”, bản chất là bên vay chỉ muốn vay tài sản nhưng để đảm bảo được vay tài sản thì bên vay phải ký hợp đồng mua bán tài sản (phổ biến là nhà đất) theo yêu cầu của bên cho vay.


Nghị định 21, tại Điều 35 quy định cho phép cá nhân, tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng có quyền nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất. Quy định này là điểm mới của Nghị định 21 và đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho việc cá nhân, tổ chức (đặc biệt là đối với cá nhân) được quyền nhận thế chấp quyền sử dụng đất và đây có thể được xem là một trong các nỗ lực của cơ quan lập pháp nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu hiện tượng giao dịch biến tướng nêu ở trên.


Theo Nghị định 21, các điều kiện phải đáp ứng khi nhận thế chấp của cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất là:


(i) Bên nhận thế chấp là tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đất đai, cá nhân là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

(ii) Việc nhận thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ không vi phạm điều cấm của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan, không trái đạo đức xã hội trong quan hệ hợp đồng về dự án đầu tư, xây dựng, thuê, thuê khoán, dịch vụ, giao dịch khác;

(iii) Trường hợp nghĩa vụ được bảo đảm bao gồm trả tiền lãi thì lãi suất phát sinh do chậm trả tiền, lãi trên nợ gốc trong hạn, lãi trên nợ gốc quá hạn, lãi trên nợ lãi chưa trả hoặc lãi, lãi suất khác áp dụng không được vượt quá giới hạn thỏa thuận về lãi, lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 357, khoản 5 Điều 466 và Điều 468 của Bộ luật Dân sự. Trường hợp có thỏa thuận về việc xử lý đối với hành vi không trả nợ đúng hạn của bên có nghĩa vụ và không có quy định khác của pháp luật thì chỉ xử lý một lần đối với mỗi hành vi không trả nợ đúng hạn;

(iv) Điều kiện có hiệu lực khác của giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan.


Tin, bài: LLVN.

----------

Lawlink Việt Nam (LLVN) là hãng Luật cung cấp các giải pháp pháp lý cho các doanh nghiệp, doanh nhân về ĐẦU TƯ, hoạt động doanh nghiệp & kinh doanh, Mua bán & Sáp nhập; Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ các khâu tư vấn mô hình hoạt động, đến giấy phép, hợp đồng, cấu trúc vốn và thu xếp vốn, dịch vụ kế toán & thuế, và đại diện. Các ngành mà chúng tôi thực hành liên tục gồm: Bất động sản & Xây dựng, Hạ tầng, Xử lý rác thải & môi trường, Y & Dược, Giáo dục, Fintech, Nông nghiệp, Truyền thông & Xuất bản, Thương mại điện tử.

----------------------

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Website: www.lawlink.com

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Phone: +84 908107788

Address: Aqua 1, Vinhomes Golden River, 02 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

78 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

תגובות


bottom of page