top of page
Tìm kiếm

DỰ THẢO Thông tư mới về quản lý rủi ro trong quản lý thuế - bổ sung “ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY”

Ngày 12/03/2021, Bộ Tài chính ban hành Dự thảo Thông tư về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế (“Dự thảo”) và triển khai lấy ý kiến nhằm hoàn thiện và ban hành chính thức.


Việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế đã được quy định tại các văn bản pháp luật: Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP, Thông tư số 156/2013/TT-BTC và được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 204/2015/TT-BTC. Tuy nhiên, do yêu cầu cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế và đẩy mạnh áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế, Bộ Tài chính đã có nhiều đề xuất sửa đổi hoàn thiện.


Dự thảo đã công khai các tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật thuế và mức độ rủi ro người nộp thuế tại Phụ lục 1. Quy định này giúp đảm bảo tính công khai, minh bạch trong đánh giá người nộp thuế, mặt khác, người nộp thuế tự đối chiếu các tiêu chí đánh giá để hoàn thiện, từ đó nâng cao tính tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế.


Về mức độ tuân thủ, Dự thảo đã tiếp cận mô hình tam giác tuân thủ với 4 mức độ tuân thủ của OECD (Tổ chức hợp tác và phát triển Kinh tế) để áp dụng cho người nộp thuế tại Việt Nam gồm:

- Mức 1: Tuân thủ cao;

- Mức 2: Tuân thủ trung bình;

- Mức 3: Tuân thủ thấp;

- Mức 4: Không tuân thủ.

Trong khi đó, quy định hiện hành tại Thông tư 204/2015/TT-BTC chia ra 03 mức gồm: tuân thủ tốt, tuân thủ trung bình, tuân thủ thấp.

Về mức độ rủi ro, người nộp thuế được đánh giá rủi ro tổng thể và phân loại theo 5 hạng:

- Hạng 1: Người nộp thuế rủi ro rất thấp;

- Hạng 2: Người nộp thuế rủi ro thấp;

- Hạng 3: Người nộp thuế rủi ro trung bình;

- Hạng 4: Người nộp thuế rủi ro cao;

- Hạng 5: Người nộp thuế rủi ro rất cao.

Dự thảo bãi bỏ hạng 6 (người nộp thuế thành lập dưới 12 tháng) quy định tại Thông tư 204/2015/TT-BTC. Hạng này sẽ được phân loại, giám sát riêng phù hợp với yêu cầu của từng nghiệp vụ khi thực hiện đánh giá rủi ro.


Đặc biệt, phương pháp học máy trong đánh giá tuân thủ pháp luật thuế và phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế đã được Dự thảo bổ sung nhằm hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Theo đó, phân loại theo phương pháp học máy (machine learning) là thực hiện các thuật toán tính toán, thống kê trên máy tính để xác định các mô hình, hàm số, chỉ số giúp phân loại, dự báo mức độ rủi ro. Việc ứng dụng công nghệ vào quản lý thuế sẽ giúp cơ quan nhà nước kiểm soát chặt chẽ hơn, tránh thất thoát thuế trong bối cảnh cảnh đất nước phát triển nhiều mô hình kinh tế hiện đại.


Dự thảo với nhiều điểm mới sẽ có nhiều tác động đến tất cả các tổ chức, doanh nghiệp và người nộp thuế khác. Do đó, người nộp thuế cần xem xét và kịp thời cho ý kiến để cơ quan quản lý tiếp thu, ban hành quy định phù hợp.


Chi tiết Dự thảo xem tại đây


Cập nhật bởi LLVN.

-----------------------------------------------

Mọi nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thuế, hóa đơn, chứng từ nói chung và các vấn đề pháp lý trong hoạt động kinh doanh, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để nhận được tư vấn tốt nhất.

SĐT: +84 908 107 788, email: info@lawlinkvn.com

Theo dõi nhiều bài viết hơn của chúng tôi tại: Webiste:www.lawlinkvn.com; Fanpage: www.facebook.com/Lawlink-vietnam, LinkedIn: www.linkedin.com/lawlinkvietnam

11 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page