top of page
Tìm kiếm
  • Mai Do

NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC DO DỊCH COVID-19 ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG THẾ NÀO?

Đã cập nhật: 28 thg 5, 2020

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 25/3/2020 về việc hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch Covid-19.Dưới đây là các nội dung hướng dẫn chủ yếu:

1. Đối tượng người lao động phải ngừng việc xuất phát từ các tác động của dịch Covid-19:


(i) Lao động là người nước ngoài chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc trong thời gian có dịch theo quy định;

(ii) Người lao động phải thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

(iii) Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp không vân hành được vì những người lao động khác trong thời gian chưa quay trở lại làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

(iv) Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch ảnh hưởng đến nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới thu hẹp sản xuất, không bố trí đủ việc làm.

Doanh nghiệp cũng như người lao động cần lưu ý rằng việc ngừng việc ở đây là xuất phát từ các lý do khách quan như: quy định hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; các yếu tố nguyên vật liệu và thị trường và phải có nguyên nhân là từ ảnh hưởng của dịch bệnh.

2. Hướng dẫn về chế độ trả lương như sau:


(i) Việc xác định trả lương ngừng việc sẽ xem xét tùy từng nguyên nhân gây ra ngừng việc (do lỗi của người lao động, người sử dụng lao động hay nguyên nhân khách quan) để trả lương cho người lao động (Điều 98 của Bộ Luật Lao động).


(ii) Đối với trường hợp Người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid 19 (các đối tượng mục i, ii, iii nêu ở phần 1) thì tiền lương ngừng việc sẽ do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định (Khoản 3 Điều 98 Bộ Luật Lao động).


(iii) Đối với trường hợp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm Người sử dụng lao động có thể áp dụng hai phương án:

· Tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động (Điều 31 Bộ Luật Lao động);

· Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (Điều 32 Bộ luật Lao động);

· Nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động.


(iv) Đối với trường hợp phát sinh khác Sở Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ từng nội dung và trường hợp cụ thể để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.


Như vậy, đến thời điểm này thì đây là văn bản chính thức của Bộ hướng dẫn về vấn đề này. Các doanh nghiệp có thể vận dụng nếu bối cảnh và tình huống phù hợp như hướng dẫn. Ngoài ra, doanh nghiệp cần liên hệ với Sở lao động thương binh và xã hội tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động để được hướng dẫn nếu phát sinh các trường hợp cụ thể mà chưa được hướng dẫn tại Công văn này.


48 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


bottom of page