top of page
Tìm kiếm

GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ, TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG THỜI GIAN DỊCH BỆNH COVID-19

Đã cập nhật: 13 thg 4, 2020

Theo chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/03/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với Covid -19, ngày 08/4/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ban hành về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất (“NĐ 41”).


Lawlink Việt Nam cập nhật nội dung chính của NĐ 41 như sau:

1. Đối tượng nào được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất?

Việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất áp dụng đối với:


(i) Doanh nghiệp (gồm cả chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp thực hiện khai thuế riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp), tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện hoạt động sản xuất trong một số ngành kinh tế sau:

- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

- Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

- Xây dựng.


(ii) Doanh nghiệp (gồm cả chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp thực hiện khai thuế riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp), tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện hoạt động kinh doanh trong một số ngành kinh tế sau:

- Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;

- Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

- Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim.


(iii) Doanh nghiệp (gồm cả chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp thực hiện khai thuế riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp), tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm (theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP).


(iv) Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14).


(v) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Doanh nghiệp cần lưu ý là các ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được hiểu là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020.

2. Những loại nghĩa vụ tài chính nào được gia hạn?

Theo quy định của NĐ 41, các nghĩa vụ tài chính được gia hạn:

- Nghĩa vụ thuế:

+ Thuế giá trị gia tăng.

+ Thế thu nhập doanh nghiệp.

+ Thuế thu nhập cá nhân.

- Nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất: nộp tiền thuê đất hàng năm.


3. Thời hạn gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất là bao lâu?4. Cách thức gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất?

Bước 1: Nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (theo mẫu quy định bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế hoặc chậm nhất là 30/07/2020.

Trường hợp người nộp thuế được nhà nước cho thuê đất tại nhiều địa bàn khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm sao gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế nơi có đất thuê.
Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ cơ quan thuế không thông báo về việc chấp nhận hay không mà mặc nhiên sau khi hoàn thành bước 1 thì người nộp thuế tự xác định, tự chịu trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, tiền thuê đất theo thời hạn gia hạn tại mục 3.

5. Xử lý sai phạm về đối tượng được gia hạn?

- Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn thì cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đấttiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn.

- Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạttiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại.

Cập nhật bởi: Nguyễn Thị Kim Thanh – Luật sư tập sự LLVN

50 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page