top of page
Tìm kiếm

HIỂU VÀ ÁP DỤNG ĐÚNG CHÍNH SÁCH TẠM DỪNG ĐÓNG QUỸ HỮU TRÍ, TỬ TUẤT TRONG THỜI GIAN CÓ DỊCH COVID-19

Đã cập nhật: 29 thg 5, 2020


Ngày 04/03/2020 Thủ tướng chính phủ đã ra chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, trong đó có nội dung: “Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12 năm 2020 và không tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.”

Ngày 17/03/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành công văn số 860/BHXH/BT về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngày 23/3/2020, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 533/BHXH-QLT nhằm hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng đóng bảo hiểm vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Nhằm giúp cho quý khách hàng hiểu và áp dụng đúng chính sách mới này, chúng tôi cập nhật hướng dẫn chi tiết các nội dung trên như dưới đây:

1. Đối tượng được áp dụng tạm dừng đóng bảo hiểm hưu trí tử tuất là ai?

Căn cứ Mục 1 Công văn Số 533/BHXH-QLT đối tượng thuộc diện này bao gồm các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, dệt may, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn bởi dịch.

Doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:

· Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

· Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

2. Tỷ lệ đóng quỹ hưu trí và tử tuất là bao nhiêu?

Đối với người lao động Việt Nam thì tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

*Người sử dụng lao động:

Bảo hiểm xã hội (Hưu trí; Tử tuất; Ốm đau; Thai Sản): 17%

Tai nạn lao động; Bệnh nghề nghiệp: 0.5%

Bảo hiểm thất nghiệp: 1%

Bảo hiểm y tế: 3%

*Người lao động:

Bảo hiểm xã hội (Hưu trí; Tử tuất; Ốm đau; Thai Sản): 8%

Tai nạn lao động; Bệnh nghề nghiệp: 0%

Bảo hiểm thất nghiệp: 1%

Bảo hiểm y tế: 1.5%


Theo tinh thần của chỉ thị của Thủ tướng và công văn của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thì doanh nghiệp và người lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm hưu trí và tử tuất với tỷ lệ tổng cổng là 22%. Như vậy, trong thời gian này doanh nghiệp và người lao động vẫn phải tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội ốm đau, thai sản; bảo hiểm xã hội thất nghiệp bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế với mức tổng cộng còn lại là 10% đủ và đúng hạn theo quy định.

3. Thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất là bao lâu?

Doanh nghiệp đủ điều kiện được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất đến hết tháng 6/2020. Đến hết tháng 6/2020, trong trường hợp dịch Covid-19 chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị, Bảo hiểm xã hội Thành phố sẽ tiếp tục giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

Sau thời gian này hoặc một khoảng thời gian lâu hơn nếu dịch bệnh kéo dài doanh nghiệp tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, thất nghiệp, ốm đau theo phương thức đã đăng ký và sẽ thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.


4. Trình tự thủ tục đề nghị được tạm ngừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

Theo hướng dẫn của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh để được tạm dừng đóng, doanh nghiệp cần làm các bước sau:


Bước 1: Xác định doanh nghiệp có thuộc đối tượng được tạm ngừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

Doanh nghiệp liên hệ liên hệ cơ quan Lao động – Thương binh và xã hội (Phòng lao động thương binh-xã hội các quận huyện nơi mà doanh nghiệp đang đặt trụ sở) để xác định số lao động thuộc diễn tham gia BHXH tạm nghỉ việc hoặc liên hệ cơ quan Tài chính (Phòng tài chính- kế hoạch của các quận, huyện nơi mà doanh nghiệp đang đặt trụ sở) để xác định giá trị tài sản bị thiệt hại.


Bước 2: Sau khi có xác nhận (được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền) doanh nghiệp thuộc đối tượng được tạm ngừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất thì doanh nghiệp lập hồ sơ theo phiếu giao nhận 600a và gửi kèm xác nhận trên đến cơ quan quản lý BHXH của đơn vị.

Cập nhật bởi: Huỳnh Bình Minh – Thực tập sinh, LLVN.

19 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page