top of page
Tìm kiếm

Luật Đầu tư và Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 tháo gỡ ách tắc cho dự án nhà ở

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HOREA) ngày 23/6 vừa qua cho biết hai luật Đầu tư và xây dựng mới vừa được Quốc hội phê chuẩn. Bộ luật sửa đổi này sẽ tháo gỡ ách tắc về thủ tục đầu tư xây dựng cho hàng trăm dự án nhà ở, đồng thời chuẩn hóa quy trình thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án trong tương lai.

Ảnh minh họa: TC Tài chính


Hai luật Đầu tư và Xây dựng sửa đổi giúp tháo gỡ được các vướng mắc sau: Luật Đầu tư thống nhất thực hiện thủ tục “chấp thuận chủ trương đầu tư” đối với các trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất; hoặc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Phạm vi sửa đổi bao gồm các dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp, gồm đất ở, đất nông nghiệp và các loại đất khác.


Như vậy, bộ Luật Đầu tư mới đã sửa đổi, bổ sung cho Luật Nhà ở, tuy nhiên trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư được chấp thuận, thì việc xác định chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng.


Luật Xây dựng mới quy định trường hợp dự án sử dụng các nguồn vốn đầu tư hợp pháp của tổ chức, cá nhân (dự án sử dụng vốn khác) mà pháp luật về đầu tư có quy định phải lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án, thì chủ đầu tư là nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.


Từ ngày 10-12-2015 (ngày Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở 2014, có hiệu lực) đến tháng 10-2018, tại TPHCM đã có 126 dự án nhà ở thực hiện thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” bị ách tắc vì thủ tục đầu tư, theo HOREA.


Luật Đầu tư đã sửa đổi điểm a, điểm đ Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường, chỉ yêu cầu có đánh giá sơ bộ tác động môi trường để chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


Luật Đầu tư và Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020, vừa tháo gỡ được ách tắc cho hàng trăm dự án nhà ở hiện nay, cũng đồng thời xác lập quy trình chuẩn về thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án có quyền sử dụng đất, phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời công nhận nhà đầu tư, trong thời gian tới. Bởi lẽ, nhà đầu tư không được trình duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, do khoản 7 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị, quy định “Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư”.

Luật Đầu tư, Luật Xây dựng (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 01-01-2021.

41 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

댓글


bottom of page