top of page
Tìm kiếm

MIỄN BẢO LÃNH NHIỀU HÀNH TRÌNH TRONG THÔNG QUAN HÀNG HÓA: 03 ĐIỀU KIỆN THEO NGHỊ ĐỊNH 46/2020/NĐ-CP

Nghị định 46/2020/NĐ-CP được ban hành vào 9/4/2020, có hiệu lực từ 1/6/2020 quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện nghị định thư 7 về hệ thống quá cảnh hải quan (“Nghị định 46”).


Khi thương nhân Việt Nam xuất khẩu hàng hóa và quá cảnh tại một hoặc nhiều nước là thành viên của ASEAN thì có thể sử dụng Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN (“ACTS”) để thực hiện thủ tục hải quan.

Trước khi đăng ký tờ khai quá cảnh hải quan đối với hàng hóa xuất phát từ Việt Nam, người khai hải quan lựa chọn hình thức bảo lãnh một hành trình hoặc bảo lãnh nhiều hành trình và nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để cập nhật thông qua Hệ thống ACTS. Bảo lãnh có giá trị đối với các nước tham gia hành trình vận chuyển hàng hóa quá cảnh (khoản 1 Điều 24 Nghị định 46). Bảo lãnh nhiều hành trình là việc người bảo lãnh cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về toàn bộ tiền thuế hải quan có thể phát sinh của nhiều hành trình quá cảnh.

Điều 26 Nghị định 46 quy định các điều kiện mà khi đáp ứng doanh nghiệp được miễn bảo lãnh nhiều hành trình như sau:

(i) Được công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên;

(ii) Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải hoặc kinh doanh dịch vụ logistics theo quy định của pháp luật;

(iii) Doanh nghiệp không nợ quá hạn quá 90 ngày tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và không bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế trong lĩnh vực hải quan trong thời hạn 02 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị miễn bảo lãnh.

Hồ sơ miễn bảo lãnh (Điều 26.2 Nghị định 46) bao gồm:

(i) 01 bản chính văn bản đề nghị miễn bảo lãnh theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;

(ii) Quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên (01 bản chụp đối với trường hợp lần đầu đề nghị miễn bảo lãnh).

Thủ tục miễn bảo lãnh (Điều 26.3 Nghị định 46):

- Bước 1: Người khai hải quan gửi hồ sơ cho cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai quá cảnh hải quan lần đầu thông qua Hệ thống ACTS;

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị miễn bảo lãnh, cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu với các điều kiện và thông báo cho người khai hải quan về việc miễn bảo lãnh, đồng thời cập nhật thông tin thông qua Hệ thống ACTS để người khai hải quan khai số GRN trên tờ khai quá cảnh hải quan.

Cập nhật bởi: Kim Thanh

22 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page