top of page
Tìm kiếm

NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐƯỢC HỖ TRỢ GÌ THEO NGHỊ QUYẾT 42?

Nghị quyết số 42/NQ-CP được ban hành và có hiệu lực từ 09/04/2020 hướng đến bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động cả nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19.Các nguyên tắc chung của việc hỗ trợ:

1. Đối tượng hỗ trợ: đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch.

2. Chia sẻ trách nhiệm: Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động.

3. Hưởng một chế độ: đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

4. Nguồn hỗ trợ: Ưu tiên nguồn lực từ ngân sách nhà nước.

Nội dung cụ thể các chế độ hỗ trợ:


Đối với người lao động và người sử dụng lao động:Đối với các đối tượng khác:Cập nhật bởi: Nguyễn Thị Kim Thanh – Luật sư tập sự

9 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page