top of page
Tìm kiếm

TỪ 05/03/2021, CÁ NHÂN ĐƯỢC MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

Thông tư 16/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (sau đây gọi là “Thông tư 16/2020/TT-NHNN”) đã chính thức có hiệu lực từ ngày 05/3/2021.


Theo quy định tại Điều 14a Thông tư 16/2020/TT-NHNN, Ngân hàng nhà nước bổ sung một số quy định về mở tài khoản thanh toán của cá nhân bằng phương thức điện tử. Theo quy định này, kể từ ngày 05/3/2021, các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) khi đáp ứng đủ các điều kiện luật định sẽ chính thức được áp dụng phương thức định danh trực tuyến để mở tài khoản từ xa cho khách hàng.
Lawlink Việt Nam cập nhật chi tiết các nội dung liên quan đến việc mở tài khoản thanh toán của cá nhân bằng phương thức điện tử như dưới đây:


1. Loại tài khoản được áp dung phương thức điện tử:

Chỉ có tài khoản thanh toán của cá nhân (tài khoản do khách hàng cá nhân mở) được áp dụng phương thức này.


Phương thức điện tử không được sử dụng để mở các tài khoản sau:

(i) Tài khoản thanh toán của tổ chức (là tài khoản do khách hàng là tổ chức mở, chủ tài khoản là người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của tổ chức); và

(ii) Tài khoản thanh toán chung (tài khoản thanh toán có ít nhất hai chủ thể trở lên cùng đứng tên mở tài khoản, chủ tài khoản thanh toán chung là tổ chức hoặc cá nhân).


2. Đối tượng được phép mở tài khoản thanh toán của cá nhân bằng phương thức điện tử


Ngoài trừ các cá nhân sau đây, các cá nhân khác được quyền mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử (khoản 5 Điều 14 Thông tư 16/2021/TT-NHNN):

(i) Cá nhân là người nước ngoài;

(ii) Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

(iii) Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật;

(iv) Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ.


3. Điều kiện để mở tài khoản thanh toán của cá nhân bằng phương thức điện tử


Khoản 1 Điều 14a Thông tư 16/2020/TT-NHNN quy định, để được thực hiện thủ tục này, Ngân hàng phải xây dựng, ban hành, công khai quy trình thủ tục mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử.

Cụ thể, quy trình này phải phù hợp với quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật về giao dịch điện tử, các quy định pháp luật liên quan về đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động của Ngân hàng bao gồm tối thiểu các bước sau:


(i) Thu thập thông tin về hồ sơ mở tài khoản thanh toán;


(ii) Thực hiện kiểm tra, đối chiếu và xác minh thông tin nhận biết khách hàng;


(iii) Cảnh báo cho khách hàng về các hành vi không được thực hiện trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán được mở bằng phương thức điện tử;


(iv) Cung cấp cho khách hàng nội dung thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán và thực hiện giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng;


(v) Thông báo số hiệu, tên tài khoản thanh toán, hạn mức giao dịch qua tài khoản thanh toán và ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản thanh toán cho khách hàng.


4. Biện pháp, hình thức, công nghệ được áp dụng


Các Ngân hàng được tự mình quyết định các biện pháp, hình thức, công nghệ để nhận biết và xác minh khách hàng phục vụ việc mở tài khoản thanh toán. Theo đó, Ngân hàng cũng tự mình chịu trách nhiệm về những rủi ro phát sinh, nếu có (khoản 2, Điều 14a, Thông tư 16/2020/TT-NHNN).


Tuy nhiên, cũng tại điều khoản này, NHNN đã đưa ra các yêu cầu tối thiểu về mặt công nghệ mà các Ngân hàng phải đáp ứng, như sau:


(i) Có giải pháp, công nghệ để thu thập, kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo sự khớp đúng giữa thông tin nhận biết khách hàng, dữ liệu sinh trắc học của khách hàng với các thông tin, yếu tố sinh trắc học tương ứng trên giấy tờ tùy thân của khách hàng quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 23/2014/TT-NHNN hoặc với dữ liệu định danh cá nhân được xác thực bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bởi tổ chức tín dụng khác hoặc bởi tổ chức được cung ứng dịch vụ định danh và xác thực điện tử;


(ii) Có biện pháp kỹ thuật để xác nhận việc khách hàng đã được định danh đồng ý với các nội dung tại thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán;


(iii) Xây dựng quy trình quản lý, kiểm soát, đánh giá rủi ro, trong đó có biện pháp ngăn chặn các hành vi mạo danh, can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng trước, trong và sau khi mở tài khoản thanh toán cho khách hàng; biện pháp để kiểm tra, xác minh thông tin nhận biết khách hàng đảm bảo khách hàng thực hiện giao dịch trên tài khoản thanh toán được mở bằng phương thức điện tử là chủ tài khoản thanh toán đó.

Trường hợp phát hiện có rủi ro, sai lệch hoặc có dấu hiệu bất thường giữa các thông tin nhận biết khách hàng với các yếu tố sinh trắc học của khách hàng hoặc phát hiện giao dịch đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán, Ngân hàng phải kịp thời từ chối hoặc dừng giao dịch, tạm khóa hoặc phong tỏa tài khoản thanh toán và tiến hành xác minh lại thông tin nhận biết khách hàng.


(iv) Lưu trữ, bảo quản đầy đủ, chi tiết theo thời gian đối với các thông tin, dữ liệu nhận biết khách hàng trong quá trình khách hàng mở, sử dụng tài khoản thanh toán.


5. Hạn mức giao dịch


Căn cứ điều kiện công nghệ để đánh giá rủi ro, xác định phạm vi sử dụng, Ngân hàng quyết định áp dụng hạn mức giá trị giao dịch (ghi Nợ) qua các tài khoản thanh toán mở bằng phương thức điện tử của khách hàng và nhưng phải đảm bảo tổng hạn mức của khách hàng đó không vượt quá 100 triệu đồng/tháng/khách hàng (khoản 3 Điều 14a Thông tư 16/2020/TT-NHNN).


Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 4 Điều 14a Thông tư này, hạn mức giao dịch qua tài khoản thanh toán mở bằng phương thức điện tử có thể được áp dụng cao hơn hạn mức nêu trên trong các trường hợp:


(i) Ngân hàng áp dụng giải pháp cuộc gọi ghi hình (video call) để thực hiện thu thập, kiểm tra, xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong quá trình mở tài khoản thanh toán đảm bảo hiệu quả như quy trình nhận biết, xác minh thông tin khách hàng qua phương thức gặp mặt trực tiếp;

Trong đó, giải pháp video call phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau: đảm bảo an toàn, bảo mật; độ phân giải cao; tín hiệu liên tục; cho phép tương tác âm thanh, hình ảnh với khách hàng theo thời gian thực để đảm bảo nhận diện người thật; lưu trữ toàn bộ dữ liệu âm thanh, hình ảnh hoặc bản ghi hình, ghi âm trong quá trình mở tài khoản thanh toán cho khách hàng;


(ii) Ngân hàng áp dụng công nghệ để kiểm tra, đối chiếu đặc điểm sinh trắc học của khách hàng với dữ liệu sinh trắc học công dân thông qua cơ sở dữ liệu căn cước công dân;


(iii) Sau khi Ngân hàng đã thực hiện việc nhận biết, xác minh thông tin khách hàng thông qua gặp mặt trực tiếp chủ tài khoản;


(iv) Các giao dịch chuyển tiền để gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn bằng phương thức điện tử cho chính chủ tài khoản tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó;


(v) Các trường hợp Ngân hàng được chủ động trích Nợ tài khoản thanh toán của khách hàng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-NHNN.


Tin, bài, hình: LLVN


-------------------------

Lawlink Việt Nam (LLVN) là hãng Luật cung cấp các giải pháp pháp lý cho các doanh nghiệp, doanh nhân về ĐẦU TƯ, hoạt động doanh nghiệp & kinh doanh, Mua bán & Sáp nhập; Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ các khâu tư vấn mô hình hoạt động, đến giấy phép, hợp đồng, cấu trúc vốn và thu xếp vốn, dịch vụ kế toán & thuế, và đại diện. Các ngành mà chúng tôi thực hành liên tục gồm: Bất động sản & Xây dựng, Hạ tầng, Xử lý rác thải & môi trường, Y & Dược, Giáo dục, Fintech, Nông nghiệp, Truyền thông & Xuất bản, Thương mại điện tử.

-------------------------

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Phone: +84 908107788

Address: Suite 10.2, Level 10, Vietnam Business Center Building, 57-59 Ho Tung Mau Street, District 1, HCMC


86 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page