top of page

Lawlink Việt Nam ("LLVN") là một Công ty Luật cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại. Chúng tôi có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh và các đại diện và liên kết  tại Đông Nam Á (Singapore), Australia, Canada, Mỹ và Châu Âu.

Với đội ngũ gồm các Luật sư Việt Nam và quốc tế tài năng và có uy tín, các chuyên gia và các cố vấn từ các lĩnh vực và ngành đa dạng, Lawlink Việt Nam đã phát triển nhanh chóng và là một trong những công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng cao cho khách hàng tại Việt Nam và quốc tế.

Kiến thức, kinh nghiệm và mạng lưới rộng khắp của chúng tôi cho phép chúng tôi nhanh chóng định vị các vấn đề riêng biệt của mỗi khách hàng ở mỗi lĩnh vực nghành nghề kinh doanh khác nhau, và đưa ra lộ trình pháp lý rõ ràng cho mỗi giải pháp, cho dù đó là những giao dịch kinh doanh thương mại thông thường hay tinh vi, những vụ kiện tụng phức tạp theo thủ tục tố tụng tại Toà án hoặc Trọng tài, tại Việt Nam hay bất kỳ nơi nào mà Khách hàng thực hiện công việc kinh doanh của họ.

Mỗi dịch vụ được thiết kế linh hoạt để đáp ứng yêu cầu riêng c