top of page

AN NINH MẠNG

Trong lĩnh vực về an ninh mạng, chúng tôi đã và đang cung cấp các dịch vụ sau đây cho khách hàng trong và ngoài nước:

·      Tư vấn, soạn thảo, soát xét các quy chế, quy định, thoả thuận người dùng về bảo vệ cơ sở dữ liệu thông tin, bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân;

·      Các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ và đại diện pháp lý trong giải quyết tranh chấp tên miền;

·      Tư vấn và dịch vụ trong thương mại điện tử và các giao dịch liên quan đến Internet

·      Tư vấn, soạn thảo, soát xét các quy định và thoả thuận trong lĩnh vực truyền thông điện tử; giao dịch viễn thông

·      Đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;

·      Dịch vụ tranh tụng và giải quyết tranh chấp

·      Sáp nhập & mua lại;

·      Đàm phán và soạn thảo các thỏa thuận công nghệ;

·      Cấp phép và phát triển phần mềm, và

·      Các hỗ trợ pháp lý khác.

LIÊN HỆ:

_ + 84 908 10 77 88

   - info@lawlinkvn.com

bottom of page