top of page

MEET THE TEAM

dsc-0316-large(1)-1508450268_edited.jpg
dsc-0316-large(1)-1508450268_edited copy.jpg

Honour President

LAWLINK (45)_edited_edited.jpg

Luật sư Điều Hành

Chân dung Thanh_B&W-final.jpg

Luật sư, Trưởng VP. HCM

LAWLINK (20)_edited.jpg

Cố vấn, Tài chính & Ngân hàng

IMG_5067_edited_edited_edited.jpg

Luật sư Thành viên

z3653478924980_13a33131bcdd4a234f78476bdf700c3d_edited.jpg

Tiến sĩ Bùi Xuân Hải

Cố Vấn Cấp Cao

LAWLINK (105)_edited_edited_edited.jpg

Luật sư, Cộng sự cao cấp

5bf176556b3b9165c82a.jpg

Bùi Lê Thuỷ Anh

Trợ lý luật sư

IMG_1626_edited_edited.jpg

​Chuyên gia giải pháp công nghệ

linh giang_edited.jpg
d6d903bafaa734f96db6_edited.jpg

Phạm Thị Hương Thảo

phuong anh_edited_edited.jpg
pics.jpg
z5381703512345_42981cc9b1607519c55e7d64ea5d204c_edited.jpg
R.png
bottom of page