top of page

MEET THE TEAM

dsc-0316-large(1)-1508450268_edited copy.jpg
dsc-0316-large(1)-1508450268_edited.jpg

Giáo Sư Phan Văn Trường

Cố vấn, Chủ tịch danh dự

LAWLINK (20)_edited.jpg

Cố vấn, Tài chính & Ngân hàng

LAWLINK (45)_edited_edited.jpg

Luật sư Điều Hành

IMG_5067_edited_edited_edited.jpg

Luật sư Thành viên

Chân dung Thanh_B&W-final.jpg

Luật sư, Trưởng VP. HCM

z3653478924980_13a33131bcdd4a234f78476bdf700c3d_edited.jpg

Tiến sĩ Bùi Xuân Hải

Cố Vấn Cấp Cao

LAWLINK (105)_edited_edited_edited.jpg

Luật sư, Cộng sự cao cấp

5bf176556b3b9165c82a.jpg

Bùi Lê Thuỷ Anh

Trợ lý luật sư

d6d903bafaa734f96db6_edited.jpg

Phạm Thị Hương Thảo

IMG_1626_edited_edited.jpg

​Chuyên gia giải pháp công nghệ

bottom of page