ĐỘI NGŨ

IMG_5067_edited_edited_edited.jpg

Luật sư Thành viên

LAWLINK (45)_edited_edited.jpg

Luật sư Điều Hành

Chân dung Thanh_B&W-final.jpg

Luật sư, Trưởng VP. HCM

Trưởng BP Tư vấn

Doanh nghiệp

LAWLINK (105)_edited_edited_edited.jpg

Luật sư, Cộng sự cao cấp

LAWLINK (20)_edited.jpg

Cố vấn cấp cao

Chương trình Thực tập sinh

IMG_1626_edited_edited.jpg

Trưởng bộ phận IT

5bf176556b3b9165c82a.jpg

Bùi Lê Thuỷ Anh

Trợ lý luật sư