top of page

Lawlink Việt Nam ("LLVN") là một Công ty Luật cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại. Chúng tôi có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh và các đại diện và liên kết  tại Đông Nam Á (Singapore), Australia, Canada, Mỹ và Châu Âu.

Với đội ngũ gồm các Luật sư Việt Nam và quốc tế tài năng và có uy tín, các chuyên gia và các cố vấn từ các lĩnh vực và ngành đa dạng, Lawlink Việt Nam đã phát triển nhanh chóng và là một trong những công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng cao cho khách hàng tại Việt Nam và quốc tế.

Kiến thức, kinh nghiệm và mạng lưới rộng khắp của chúng tôi cho phép chúng tôi nhanh chóng định vị các vấn đề riêng biệt của mỗi khách hàng ở mỗi lĩnh vực nghành nghề kinh doanh khác nhau, và đưa ra lộ trình pháp lý rõ ràng cho mỗi giải pháp, cho dù đó là những giao dịch kinh doanh thương mại thông thường hay tinh vi, những vụ kiện tụng phức tạp theo thủ tục tố tụng tại Toà án hoặc Trọng tài, tại Việt Nam hay bất kỳ nơi nào mà Khách hàng thực hiện công việc kinh doanh của họ.

Mỗi dịch vụ được thiết kế linh hoạt để đáp ứng yêu cầu riêng của mỗi khách hàng và đảm bảo phù hợp với bối cảnh, ngân sách của khách hàng, dù đó là về một dự án đầu tư khởi nghiệp hay một thương vụ mua bán và sáp nhập, hay các vấn đề về liên quan đến hoạt động quản trị và kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam và ngoài Việt Nam như: giấy phép thành lập và giấy phép ngành kinh doanh có điều kiện, cấu trúc sở hữu, các quan hệ cổ đông, thuế, sở hữu trí tuệ, tuyển dụng và lao động, cho đến các vấn đề riêng của chủ sở hữu doanh nghiệp như chuyển giao doanh nghiệp gia đình và mở rộng thị trường kết hợp nhu cầu và di cư, nhập cư ngoài Việt Nam. 

Những giá trị cốt lõi trong hành nghề của chúng tôi là sự chính trực, trung thành và bảo mật. Ứng xử lịch sự, tôn trọng và cùng có lợi là những nguyên tắc giao tiếp với khách hàng và mọi đối tác mà chúng tôi có cơ hội làm việc cùng.