top of page

Y TẾ, DƯỢC & DỊCH VỤ SẮC ĐẸP

Trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp, chúng tôi đã và đang cung cấp các dịch vụ sau cho các khách hàng là các cơ sở khám chữa bệnh bao gồm Bệnh viện (công và tư), trung tâm khám chữa bệnh/cấp cứu, cơ sở khám chữa bệnh; các tổ chức cung cấp dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe như phòng nha, thẩm mỹ viện, phòng khám...; các công ty cung cấp trang thiết bị y tế, các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ khác, các công ty dược, dược mỹ phẩm...

 

Dịch vụ của Chúng tôi bao gồm:

 

- Tư vấn và cung cấp dịch vụ giấy phép đầu tư và giấy phép hoạt động cho bệnh viện, trung tâm khám chữa bệnh, phòng nha, thẩm mỹ viện, cửa hàng dược…;

- Dịch vụ giấy phép đầu tư, giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép hoạt động cho ngành kinh doanh có điều kiện;

- Dịch vụ soát xét tuân thủ (Legal-Health-Check), trong đó chúng tôi sẽ rà soát, đánh giá toàn bộ tình hình tuân thủ trong các lĩnh vực hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh; từ đó, đánh giá rủi ro pháp lý và đề xuất giải pháp; 

- Dich vụ Mua bán và sáp nhập: bao gồm dịch vụ cung cấp cho bên bán và dịch vụ cung cấp cho bên mua (thẩm định dự án; công ty mục tiêu, nhân sự cấp cao...; tư vấn cấu trúc giao dịch; soạn thảo và cung cấp các tài liệu hợp đồng cho giao dịch; đàm phán, và hỗ trợ hoàn thành giao dịch; các giấy phép (M&A approval) và giấy phép liên quan; Hỗ trợ sau M&A như tiếp quản và tái cấu trúc...

- Dich vụ pháp lý trong tuyển dụng, sử dụng lao động như tư vấn, soạn thảo, soát xét các tài liệu pháp lý sử dụng trong lao động (Nội quy làm việc và bộ quy tắc ứng xử, hợp đồng làm việc; quy chế lương thưởng phúc lợi, đào tạo, các thỏa thuận bảo mật thông tin và chống cạnh tranh, các thỏa thuận khác với người lao động, bộ tài liệu xử lý kỷ luật lao động...)

- Dịch vụ tư vấn và cung cấp dịch vụ trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các tổ chức cá nhân; 

- Dịch vụ soát xét, soạn thảo và đàm phán Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn đến: 

 

  • Thoả thuận, Hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác đầu tư cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân dưới các hình thức huy động vốn, đầu tư khác nhau trong lĩnh vực đầu tư vào các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ sắc đẹp; 

  • Các tài liệu pháp lý mẫu trong lĩnh vực khám chữa bệnh, dịch vụ y tế, dịch vụ thẩm mỹ…như hợp đồng dịch vụ, hợp đồng bảo hiểm, cam kết hạn chế/miễn trừ trách nhiệm, thoả thuận bảo mật thông tin…;

  • Hợp đồng, thoả thuận trong lĩnh vực cung ứng máy móc thiết bị, các dịch vụ quản lý bệnh viện, hợp đồng cung ứng các dịch vụ khác như bảo vệ, thu gom và xử lý rác thải

 

Dịch vụ đại diện:

  • Đại diện Nhà đầu tư trong vai trò kiểm soát độc lập trong dự án liên doanh; thành viên hội đồng quản trị độc lập;

  • Đại diện khách hàng là tổ chức, cá nhân trong làm việc với các bên thứ ba gồm cơ quan nhà nước và khách hàng để giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình hoạt động

  • Đại diện Khách hàng là tổ chức, cá nhân trong các vụ tranh chấp, khiếu nại, kiện tụng....   

LIÊN HỆ:

+ 84 980 10 77 88

+ info@lawlinkvn.com 

bottom of page