VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

Tháp Aqua 1, Vinhomes Golden River
02 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel : (+84) 28 3636 1768

Fax : (+84) 28 3636 1768

  

Info@lawlinkvn.com

 

 

 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
YÊU CẦU DỊCH VỤ
Yêu cầu được tư vấn, hỗ trợ về pháp lý:
 
Ms. Mai Do
+84 96 958 01 12
mai.do@lawlinkvn.com
BÁO CHÍ VÀ TRUYỂN THÔNG
Yêu cầu bài viết, phỏng vấn, sự kiện:
Amy Le
+84 908 10 77 88
info@lawlinkvn.com
QUẢN LÝ VĂN PHÒNG
​Yêu cầu họp, ứng tuyển, nhân sự:
Ms. Thanh Nguyen
+84 01 474 819
thanh.nguyen@lawlinkvn.com

STAY FOREFRONT

WITH  

LAWLINK VIETNAM

®© Copyright

© 2019 LAWLINKVN Law LLC | Điều kiện sử dụng