top of page

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

Vietnam Business Center
Unit 10.02, level 10
57-59 Ho Tung Mau Street, District 1, HCMC.

Tel : (+84) 28 3636 1768

Fax : (+84) 28 3636 1768

Info@lawlinkvn.com

 

 

 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
YÊU CẦU DỊCH VỤ
Yêu cầu được tư vấn, hỗ trợ về pháp lý:
 

Ms. Thuy An
+84 908 10 77

mai.do@lawlinkvn.com
BÁO CHÍ VÀ TRUYỂN THÔNG
Yêu cầu bài viết, phỏng vấn, sự kiện:
Amy Le
+84 908 10 77 88
info@lawlinkvn.com
QUẢN LÝ VĂN PHÒNG
​Yêu cầu họp, ứng tuyển, nhân sự:
Ms. Thanh Nguyen
+84 01 474 819
thanh.nguyen@lawlinkvn.com

Ở TRƯỚC

VỚI  

LAWLINK VIỆT NAM

bottom of page