top of page

 

​TRANH TỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi giao dịch trong hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp và sản xuất kinh doanh đều có thể dẫn đến những tranh chấp pháp lý. Đó có thể là tranh chấp phát sinh từ quan hệ lao động, quan hệ cổ đông, các thành viên góp vốn, quan hệ hợp đồng và giao dịch với bên thứ ba, về quyền sở hữu trí tuệ và thương hiệu, bản quyền, hình ảnh, cho đến những mâu thuẫn và kiện tụng xuất phát từ những quan hệ xã hội và gia đình thuần túy, như tranh chấp tài sản thừa kế, các hoạt động cho vay mượn...

 

Mặc dù các luật sư tranh tụng của chúng tôi là những luật sư dày dạn kinh nghiệm, Chúng tôi không khuyến khích khách hàng ưu tiên giải quyết các mâu thuẫn và tranh cãi thông qua con đường kiện tụng. Chúng tôi luôn tư vấn cho khách hàng tìm kiếm các giải pháp thương lượng trong mọi tình huống. Nếu phải kiện tụng, thì đó là lựa chọn sau cùng.

 

Việc tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp không cho phép chúng tôi đưa ra các hứa hẹn hay đảm bảo Khách hàng sẽ “thắng kiện” trong mọi tình huống, tuy vậy, chúng tôi cam kết giúp Khách hàng đạt được được giải pháp và kết quả khả thi nhất, tối ưu nhất trong bối cảnh cụ thể của vụ việc, với chi phí hợp lý và ước tính được.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói hoặc từng giai đoạn các công việc sau:

  • Đánh giá vụ việc, đưa ra báo cáo pháp lý phân tích vụ việc và đề xuất giải pháp;

  • Đại diện cho Khách hàng thương lượng, đàm phán để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp; Soạn thảo các thoả thuận ghi nhận hoà giải; 

  • Tiến hành hồ sơ khởi kiện và tham gia tố tụng tại toà án ở tất cả các cấp xét xử, hoặc tham gia tố tụng trọng tài theo tình huống cụ thể; 

  • Hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn thi hành án. 

 

LIÊN HỆ:

+ 84 908 10 77 88

+ info@lawlinkvn.com

bottom of page