TRANH TỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi giao dịch trong hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp và sản xuất kinh doanh đều có thể dẫn đến những tranh chấp pháp lý. Đó có thể là tranh chấp phát sinh từ quan hệ lao động, quan hệ cổ đông, các thành viên góp vốn, quan hệ hợp đồng và giao dịch với bên thứ ba, về quyền sở hữu trí tuệ và thương hiệu, bản quyền, hình ảnh, cho đến những mâu thuẫn và kiện tụng xuất phát từ những quan hệ xã hội và gia đình thuần túy, như tranh chấp tài sản thừa kế, các hoạt động cho vay mượn...

 

Chúng tôi không khuyến khích khách hàng giải quyết các mâu thuẫn và tranh cãi thông qua con đường kiện tụng. Chúng tôi luôn tư vấn cho khách hàng tìm kiếm các giải pháp thương lượng trong mọi tình huống. Nếu phải kiện tụng, thì đó là lựa chọn sau cùng.

 

Những luật sư dày dạn kinh nghiệm về tranh tụng và giải quyết tranh chấp của LLVN sẽ không đảm bảo rằng  khách hàng của LLVN sẽ “thắng kiện” trong mọi tình huống. Nhưng chúng tôii có thể giúp Khách hàng đạt được được giải pháp và kết quả phù hợp nhất với vụ việc, tình huống và bối cảnh cụ thể của khách hàng, với chi phí hợp lý và ước tính được.

Chúng tôi cung cấp trọn gói hoặc từng giai đoạn các công việc sau:

  • Đánh giá vụ việc, đưa ra báo cáo pháp lý phân tích vụ việc và đề xuất giải pháp;

  • Đại diện cho Khách hàng thương lượng, đàm phán để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp; Soạn thảo các thoả thuận ghi nhận hoà giải; 

  • Tiến hành hồ sơ khởi kiện và tham gia tố tụng tại toà án ở tất cả các cấp xét xử, hoặc tham gia tố tụng trọng tài theo tình huống cụ thể; 

  • Hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn thi hành án. 

 

LIÊN HỆ:

+ 84 908 10 77 88

+ info@lawlinkvn.com