top of page

BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG

Một trong những thế mạnh nổi trội của chúng tôi là khả năng hỗ trợ khách hàng trong việc hoàn thành dự án đầu tư bất động sản cũng như triển khai xây dựng, phát triển và quản lý dự án.

 

Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã thực hiện hàng trăm vụ việc từ vấn cho các nhà đầu tư dự án bất động sản và nhà thầu chính, bao gồm nhưng không giới hạn đến các dự án nhà ở, thương mại, du lịch, cơ sở hạ tầng và công nghiệp.

Khách hàng của chúng tôi gồm có quỹ đầu tư, nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, kể cả các khách hàng tư nhân, các chủ đất, người đi thuê và người đi mua.

VỀ LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ: 

 • Tư vấn mô hình và cấu trúc pháp lý về đầu tư, phát triển và kinh doanh các dự án bất động sản;

 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục để thành lập các công ty kinh doanh bất động sản;

 • Tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

 • Tư vấn và hỗ trợ cho việc thành lập các ban quản lý dự án, đặc biệt là các dự án liên doanh với sự tham gia của nhiều bên liên quan;

 • Tư vấn và chuẩn bị hồ sơ cho các dự án đầu tư bất động sản, các hoạt động và giao dịch chuyển nhượng, liên doanh liên kết giữa nhà đầu tư;

 • Thực hiện thẩm định pháp lý dự án và công ty mục tiêu;

 • Cơ cấu lại các khoản cho vay và thu hồi tài sản đảm bảo;

 • Đại diện khách hàng tham gia tố tụng thu hồi nợ và xử lý tài sản bảo đảm;

 • Tư vấn, hỗ trợ đàm phán và cơ cấu lại các dự án bất động sản gặp khó khăn, bao gồm việc tổ chức lại và/hoặc kêu gọi vốn;

 • Tư vấn các vấn đề phá sản, ủy thác bao gồm cơ cấu và thực hiện các thoả thuận vay sửa đổi, giao dịch hoán đổi tài sản...;

 • Tư vấn và thưc hiện dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà trong các dự án BĐS nhà ở.;

 • Dịch vụ đại diện Chủ đầu tư làm việc với các bên mua liên quan đến giao dịch hợp đồng, bàn giao, thanh toán, bảo trì, quản lý vận hành dự án.

 

VỀ ĐẦU THẦU VÀ XÂY DỰNG, CHÚNG TÔI THỰC HIỆN:

 • Tư vấn về hồ sơ mời thầu / hồ sơ dự thầu;

 • Tư vấn soạn thảo, đàm phán hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là các điều kiện hợp đồng FIDIC và điều kiện riêng phù hợp với pháp luật Việt Nam;

 • Tư vấn và hỗ trợ thủ tục về việc thành lập các Văn phòng hoạt động của dự án; giấy phép cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam;

 • Tư vấn và xử lý các vấn đề phát sinh từ quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng, bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng phụ, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu, máy móc nhập khẩu và xuất khẩu, hợp đồng lao động, dịch vụ chuyên gia nước ngoài; hợp đồng bảo hiểm ...;

 • Tư vấn và xử lý các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và xây dựng hợp đồng;

 • Tư vấn các giải pháp thu hồi và xử lý nợ.

 

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, CHÚNG TÔI HỖ TRỢ:

 • ​Rà soát, đàm phán hợp đồng trong các giao dịch liên quan đến mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, cầm cố...tài sản là bất động sản;​

 • Cung cấp ý kiến pháp lý đối với các vụ việc tranh chấp phát sinh từ giao dịch liên quan đến tài sản là bất động sản;

 • Thực hiện các thủ tục pháp lý về cấp quyền sở hữu tài sản;

 • Đại diện tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản là bất động sản. 

LIÊN HỆ:

_ + 84 908 10 77 88

   - info@lawlinkvn.com

bottom of page