top of page

GIÁO DỤC

Cho đến hiện tại, chúng tôi đã thực hiện các tư vấn về đầu tư và dịch vụ giấy phép cho 03 trường quốc tế (Singapore và Úc) trong lĩnh vực đầu tư về giáo dục bao gồm cả giáo dục đại học và giáo dục phổ thông, cũng như đã tham gia vào 04 thương vụ mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo nghề và kỹ năng gồm các trường ngoại ngữ.

 Các dịch vụ bao gồm:

 Đầu tư và giấy phép:

 

·      Tư vấn thủ tục trực tiếp và gián tiếp đầu tư vào giáo dục, bao gồm chuẩn bị dự án đầu tư và sáp xếp cấu trúc vốn;

·      Tư vấn đáp ứng điều kiện cấp phép, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép hoạt động doanh nghiệp và giấy phép hoạt động của Trường học.

·      Tư vấn và thương lượng các hợp đồng thuê địa điểm, cơ sở vật chất, các hợp đồng nhượng quyền, cung ứng dịch vụ… giữa khách hàng là nhà đầu tư với các bên thứ ba;

·      Hỗ trợ nhà đầu tư mở tài khoản đầu tư, đăng ký và kê khai thuế ban đầu; và

·      Cung cấp dịch vụ tư vấn và kiểm soát tuân thủ thông qua gói dịch vụ pháp lý nội bộ doanh nghiệp.

 Chuyển nhượng cổ phần, vốn góp và liên doanh liên kết:

 ·      Cung cấp gói dịch vụ M&A bao gồm thẩm định pháp lý công ty mục tiêu và tư vấn cấu trúc giao dịch, thuế phát sinh từ giao dịch;

·      Tư vấn, soạn thảo và thương lượng hợp đồng (Chuyển nhượng cổ phần/vốn góp, liên doanh)

·      Rà soát/sửa đổi Điều lệ doanh nghiệp theo thương vụ mua bán;

·      Hoàn tất các giấy phép sau giao dịch mua bán; và

·      Các hỗ trợ về pháp lý khác liên quan đến giao dịch và hoạt động của doanh nghiệp sau giao dịch.

LIÊN HỆ:

_ + 84 908 10 77 88

   - info@lawlinkvn.com

bottom of page