top of page

FINTECH & NGÂN HÀNG

 

 

Chúng tôi may mắn đã được có cơ hội làm việc và cộng tác chặt chẽ với các nhà khởi nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, công nghệ tài chính và ngân hàng. Duyên lành đã đưa chúng tôi đến với các dự án Fintech và ngân hàng số. Có thể nói, Lawlink Việt Nam là công ty luật đầu tiên xúc tiến các nghiên cứu và hỗ trợ pháp lý đối với khách hàng trong lĩnh vực thành lập các công ty dịch vụ tài chính trên nền tảng công nghệ, sàn giao dịch tiền ảo và sngân hàng số ngoài Việt Nam trên cơ sở tận dụng các cơ hội tạo ra cho các nhà khởi nghiệp trong lĩnh vực Fintech từ các quốc gia có hành hàng pháp lý và cơ chế thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới như Singapore, Malaysia (Đông Nam Á), Nhật Bản, Hàn Quốc (Châu Á), Estonia, Lithuania (Châu Âu) và Vương quốc Anh. 

C

Các dịch vụ sau:

  • Cung cấp các nghiên cứu, tư vấn về tính khả thi của mô hình kinh doanh mới  về dịch vụ tài chính và ngân hàng trên nền tảng ứng dụng công nghệ theo pháp luật địa phương nơi nhà đầu tư dự kiến thành lập doanh nghiệp, đầu tư và triển khai hoạt động kinh doanh;

  • Tư vấn và tiến hành giấy phép đầu tư, giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh có điều kiện cho các công ty công nghệ, công nghệ tài chính, ngân hàng số, và các loại hình khác như EMI, Specialized Bank, ví điện tử, cổng thanh toán trung gian, website thương mại điện tử...

  • Cung cấp dịch vụ quản lý hợp đồng giữa các nhà đầu tư và bên cung cấp dịch vụ liên quan đến các mô hình hoạt động của Fintech và Digital Bank ngoài Việt Nam, các hợp đồng dịch vụ như core banking, các hợp đồng cung cấp dịch vụ sử dụng nền tảng...

  • Soát xét và soạn thảo các quy chế, quy trình nội bộ, các biểu mẫu, các hợp đồng mẫu trong lĩnh vực  hoạt động của các công ty Fintech và ngân hàng số;

  • Tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp; và

  • ​Các dịch vụ khác theo nhu cầu cụ thể của khách hàng. 

 

LIÊN HỆ:

+ 84 908 10 77 88

+ info@lawlinkvn.com

bottom of page