top of page

ĐÀO TẠO PHÁP LÝ & TUÂN THỦ

Đây là một trong những hoạt động gắn với cam kết của chúng tôi về đóng góp và cống hiến cho cộng đồng. Đạo tạo cũng là một trong những lĩnh vực mà một số Luật sư đầu đàn của chúng tôi có tâm huyết và kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm.

Chúng tôi đảm nhận công việc đào tạo pháp lý và tuân thủ cho các doanh nghiệp, theo yêu cầu đặc thù của mỗi doanh nghiệp, từ trang bị khung pháp lý cơ bản về hoạt động doanh nghiệp và tổng thể cho đội ngũ điều hành doanh nghiệp và quản lý cấp cao, đến các chương trình tập huấn luật chuyên ngành cho chuyên viên, nhân viên như luật doanh nghiệp, lao động, đầu tư, xuất nhập khẩu, hợp đồng...

Các chương trình của chúng tôi được thiết kế đặc biệt, chuyên nghiệp và hiện đại, mang tính thực tiễn cao và được các khách hàng khó tính đánh giá cao.

 

CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO LUÔN SẴN CÓ:

  • Pháp lý về Quản trị và điều hành doanh nghiệp cho Chủ sở hữu doanh nghiệp và CEO;

  • Quản trị rủi ro pháp lý trong hoạt động đầu tư;

  • Pháp luật về lao động và các yêu cầu tuân thủ;

  • Pháp luật về thuế và các yêu cầu tuân thủ;

  • Pháp luật về kinh doanh bất động sản;

  • Pháp luật về đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực Fintech;

  • Kỹ năng thương lượng và đàm phán;

  • Kỹ năng viết hiệu quả.

 

 

LIÊN HỆ:

+ 84 908 10 77 88

+ info@lawlinkvn.com

bottom of page