top of page

DỊCH VỤ PHÁP LÝ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

Trong xu thế hội nhập toàn cầu, khi mà công việc kinh doanh không còn đơn thuần là những cuộc chơi riêng lẻ của các doanh nghiệp cùng cạnh tranh trên sân nhà, khi mà không phải rủi ro nào cũng có thể được xem là có thể lường trước và khắc phục, và một trong những rủi ro đầu tiên và rất phổ biến là rủi ro pháp lý, thì nhiều doanh nghiệp đã “trang bị” cho mình những phòng pháp chế doanh nghiệp trong cấu trúc bộ máy tổ chức. Đây là việc rất cần cho hoạt động của doanh nghiệp.

 

Tuy vậy, đó không phải là lựa chọn duy nhất để đảm bảo an toàn pháp lý cho mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  Sự lựa chọn thông minh giờ đây có thể là một dịch vụ pháp lý In-house được cung cấp bởi một công ty luật chuyên nghiệp. Doanh nghiệp không cần phải đau đầu về ngân sách cho việc tuyển dụng, đào tạo, trả lương và giải quyết chế độ cho một đội ngũ luật sư nội bộ, mà trong rất nhiều trường hợp, doanh nghiệp vẫn cần phải sử dụng dịch vụ pháp lý thuê ngoài để có thể giải quyết những vấn đề phức tạp và đa dạng, đòi hỏi chuyên môn sâu và rộng, cũng như trải nghiệm của các luật sư hàng đầu trong một số lĩnh vực cụ thể; bạn có thể tận dụng được kiến thức, kinh nghiệm của cả một hãng luật vào hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, với một định mức chi phí pháp lý vừa phải và rất hiệu quả.

 

Tại LLVN, chúng tôi có đội ngũ Luật sư đã từng trải nghiệm trên 10 năm tại những công ty đa quốc gia, công ty Việt Nam có quy mô lớn trong vai trò Giám đốc pháp lý và luật sư nội bộ. Sự am tường về hoạt động quản trị điều hành doanh nghiệp, môi trường văn hóa và đặc thù mỗi loại hình doanh nghiệp giúp cho chúng tôi tường tận các thử thách pháp lý mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải đối diện.

 

Với dịch vụ này chúng tôi sẽ hoạt động như một phòng pháp lý của các doanh nghiệp và xử lý mọi vấn đề pháp lý phát sinh từ hoạt động quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, như:

  • Tư vấn pháp lý cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc hoạch định chiến lược của doanh nghiệp;

  • Tư vấn, soát xét và xây dựng khung pháp lý và cơ chế, chính sách, quy chế cho hoạt động đặc thù của doanh nghiệp;

  • Cung cấp các tài liệu pháp lý mẫu được soạn thảo riêng cho doanh nghiệp;

  • Tư vấn, soạn thảo các tài liệu hợp đồng và  đàm phán các giao dịch với bên thứ ba;

  • Đại diện pháp lý cho doanh nghiệp trước tất cả các tình huống pháp lý phát sinh;

  • Thư ký pháp lý cho Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Ban điều hành.

Hãy gọi cho chúng tôi để có được một “dịch vụ may đo” theo đúng phong cách độc đáo và riêng biệt của quý khách.

 

LIÊN HỆ:

+ 84 908 10 77 88

+ info@lawlinkvn.com

bottom of page