top of page

DOANH NGHIỆP & KINH DOANH

 

Quý Khách có thể không cần đến Luật sư cho những việc như chuẩn bị thủ tục, hồ sơ để thành lập công ty, mở chi nhánh, văn phòng đại diện tăng vốn, giảm vốn hay đóng/mở/tạm ngưng hoạt động, nhưng Quý khách sẽ cần đến các luật sư chuyên nghiệp để giải quyết các vấn đề phức tạp và có ảnh hưởng lớn đến sự an toàn và ổn định cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ việc cơ cấu vốn, cơ cấu quản trị, quan hệ cổ đông, từ việc xây dựng các quy chế quản trị nội bộ của công ty như thế nào để đảm bảo các hoạt động quản lý và điều hành tổ chức được diễn ra một cách chuyên nghiệp, quy củ nhưng cũng rất linh hoạt và uyển chuyển, cho đến hoạt động mua bán, hợp nhất, sáp nhập công ty; từ việc chuẩn bị IPO và niêm yết trên thị trường hay phát hành cổ phiếu và “kết nạp” thêm các thành viên mới cho đến các vấn đề phức tạp trong cơ chế quản lý đầu tư và quản trị điều hành trong các công ty mẹ - con...

 

Chúng tôi luôn hiểu rằng, mỗi quốc gia ngoài Luật pháp thì còn có các thông lệ và phong tục tập quán, mỗi ngành nghề kinh doanh đều có những yêu cầu và đặc thù của ngành, mỗi doanh nghiệp có chiến lược, hướng đi, phong cách quản trị và văn hóa riêng biệt.

 

Đội ngũ luật sư chuyên về tư vấn doanh nghiệp của LLVN là những người có ít nhất trên 10 năm kinh nghiệm về tư vấn doanh nghiệp, và không chỉ giới hạn về tư vấn luật, chúng tôi đã trải nghiệm thực tiễn quản trị và điều hành doanh nghiệp, xây dựng hệ thống và phát triển kinh doanh tại những công ty hàng đầu, bao gồm cả công ty địa phương và tập đoàn đa quốc gia.

Với mỗi yêu cầu đặc thù của Quý Khách, chúng tôi thiết kế và cung cấp những dịch vụ đặc biệt. Dưới đây là những công việc chúng tôi thực hiện:

 

1. Tư vấn pháp lý doanh nghiệp:

 • Các vấn đề pháp lý về thành lập, tổ chức và hoạt động doanh nghiệp, bao gồm thành lập mới, chia tách, sáp nhập, mua bán doanh nghiệp; tăng giảm vốn, gọi vốn đầu tư, hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết; niêm yết trên thị trường chứng khoán;

 • Các vấn đề về cơ cấu vốn, thỏa thuận cổ đông/thỏa thuận thành viên;

 • Điều lệ hoạt động, quy định, quy chế hoạt động của doanh nghiệp (Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị/hội đồng thành viên/các tiểu ban...)

 • Nội quy lao động và các quy định về hoạt động của doanh nghiệp. 

 

2. Quản trị doanh nghiệp:

 • Tái cấu trúc doanh nghiệp;

 • Xây dựng cơ chế, quy chế quản lý và điều hành doanh nghiệp, từ các quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Ban điều hành... đến Quy tắc đạo đức kinh doanh;

 • Dịch vụ luật sư Công ty cho các Công ty đại chúng;

 • Dịch vụ kiểm soát viên độc lập về pháp lý và tuân thủ cho các Công ty đại chúng. 

3. Kinh doanh và hợp đồng:

 • Tư vấn,soát xét, soạn thảo các hợp đồng; 

 • Tham gia đàm phán, thương lượng Hợp đồng;

 • Dịch vụ quản lý hợp đồng;

 • Tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp, kiện tụng về hợp đồng.

 

3. Cung cấp dịch vụ luật sư nội bộ và thư ký pháp lý cho doanh nghiệp:

 • Các luật sư của chúng tôi sẽ hoạt động như phòng pháp chế doanh nghiệp của doanh nghiệp và đảm nhận mọi công việc về pháp lý;

 • Dịch vụ thư ký pháp lý chuyên nghiệp.

 

LIÊN HỆ:

+ 84 908 10 77 88

+ info@lawlinkvn.com

bottom of page