top of page

ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

 

Đội ngũ chuyên về tư vấn đầu tư của chúng tôi không chỉ bao gồm các Luật sư giàu kinh nghiệm, mà còn có sự góp sức của các chuyên gia có kiến thức và trải nghiệm sâu sắc về thị trường Việt Nam, về môi trường đầu tư và về quản lý dự án đầu tư, cũng như tầm nhìn và kinh nghiệm trong tư vấn đầu tư ra nước ngoài. 

 

Chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc, tìm kiếm lời giải thỏa đáng cho vấn đề. Không phụ thuộc vào việc nhà đầu tư đến từ đâu, lĩnh vực, ngành nghề nào và với quy mô vốn nhiều hay ít, chúng tôi cung cấp các phương án, lộ trình và bản đồ pháp lý rõ ràng về cấu trúc, mô hình đầu tư và quản lý đầu tư phù hợp, chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư để đạt được thỏa thuận với các bên liên quan và đạt được các giấy phép cần thiết một cách sớm nhất, với chi phí hiệu quả nhất; chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư triển khai quản lý hoạt động đầu tư, xử lý các phát sinh về pháp lý trong quá trình vận hành dự án đầu tư và thu hồi vốn, chuyển giao/chuyển nhượng/kết thúc dự án.

 

Không chỉ tư vấn pháp lý, Chúng tôi đồng hành cùng với nhà đầu tư trong cả một quá trình, từ giai đoạn tìm kiếm cơ hội đầu tư đến khi kết thúc chu kỳ đầu tư, thu hồi vốn.

Các dịch vụ cụ thể:

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM:

 

 • Tư vấn về cấu trúc đầu tư (hình thức đầu tư, cấu trúc pháp lý, cấu trúc vốn....);

 • Thực hiện các thẩm định và đánh giá pháp lý đối với các đối tượng mục tiêu (công ty và dự án);

 • Cung cấp đánh giá tổng thể về các yêu cầu pháp lý cần thiết đối với dự án đầu tư;

 • Soạn thảo, cung cấp, rà soát và hoàn chỉnh các thỏa thuận, hợp đồng cần thiết liên quan đến dự án đầu tư;

 • Đại diện nhà đầu tư đàm phán với các đối tác có liên quan về các thỏa thuận, hợp đồng;

 • Hỗ trợ nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ pháp lý cần thiết và làm việc với các cơ quan hữu quan để đạt được các giấy phép, phê duyệt cần thiết;

 • Tư vấn về thu xếp các khoản vốn đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư làm việc với các tổ chức tài chính, tín dụng về thu xếp vốn;

 • Tư vấn cấu trúc pháp lý về tổ chức bộ máy và hoạt động quản lý Dự án của ban quản lý dự án, công ty dự án;

 • Tư vấn các vấn đề về rút vốn, tạm ngừng, giải thể, chuyển nhượng, điều chỉnh dự án đầu tư; và

 • Cung cấp dịch vụ giám sát/kiểm soát độc lập cho Nhà đầu tư trong các dự án liên doanh, liên kết. 

ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI:

 • Báo cáo pháp lý về cơ chế và hành lang pháp lý của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi nhà đầu tư dự kiến đầu tư, bao gồm phân tích lợi thế và các hạn chế;

 • Cung cấp các tư vấn về phương án lựa chọn luật áp dụng, khu vực đầu tư theo vùng, ngành;

 • Cung cấp dịch vụ giấy phép, đặc biệt trong các lĩnh vực về Fintech, Blockchain, Cryptocurrency, ngân hàng và các định chế tài chính;

 • Dịch vụ kiểm soát và báo cáo tuân thủ;

 • Hỗ trợ liên kết về kiểm toán và tuyển dụng, lao động; và

 • Dịch vụ tư vấn chuyển đổi cơ cấu đầu tư kết hợp định cư, di trú. 

 

THÀNH LẬP CÔNG TY VÀ DỊCH VỤ KIỂM SOÁT VÀ BÁO CÁO TUÂN THỦ VỀ PHÁP LÝ VÀ THUẾ tại:

 • Singapore

 • Hong Kong

 • United Arab Emirates (Dubai)

 • British Virgin Islands

 • Đảo Síp

 • Các quốc gia Châu Âu

 • Hoa Kỳ

 • Anh Quốc

 • Canada

 • Khu vực Địa Trung Hải

 

LIÊN HỆ:

+ 84 908 10 77 88

+ info@lawlinkvn.com

bottom of page