top of page

TUYỂN DỤNG VÀ LAO ĐỘNG

Trong lĩnh vực này, chúng tôi thực hiện cung cấp giải pháp trọn gói cho các vấn đề pháp lý liên quan đến toàn bộ hoạt động tuyển dụng và sử dụng lao động của doanh nghiệp, kể cả trong nước và nước ngoài, bao gồm:

 - Tư vấn và thực hiện thủ tục Giấy phép lao động, visa làm việc và thẻ thường trú cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

 - Tư vấn, soạn thảo và xây dựng bộ tài liệu mẫu trong tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động, bao gồm:

       

  • Thoả thuận thử việc, hợp đồng lao động, các thoả thuận khác như Thoả thuận bảo mật thông tin, Hợp đồng đào tạo và các thoả thuận khác bên cạnh Hợp đồng lao động;

  • Nội quy lao động, Thoả ước lao động tập thể;

  • Các quy trình, thủ tục tuyển dụng, giải quyết chế độ chính sách phúc lợi, chấm dứt hợp đồng lao động.

 - Tư vấn, soát xét, xây dựng hệ thống thang bảng lương và chính sách phúc lợi:

  •  Tư vấn, soát xét và tiến hành thủ tục liên quan đến thuế thu nhập cá nhân và các vấn đề về bảo hiểm của người lao động;

  •  Tư vấn xử lý quan hệ lao động, tranh chấp lao động;

  •  Đại diện doanh nghiệp/người lao động trong các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến tuyển dụng, sử dụng lao động.

​Chúng tôi cũng đại diện người lao động để đàm phán, thương thảo các điều kiện của Hợp đồng lao động; các tranh chấp lao động và tranh chấp dân sự liên quan đến Hợp đồng lao động, bồi thường thiệt hại, khiếu nại khiếu kiện về bảo hiểm và các chế độ phúc lợi. 

LIÊN HỆ:

+ 84 908 10 77 88

+ info@lawlinkvn.com

bottom of page