top of page

TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ

 

Cùng với sự phát triển tốc độ và không ngừng của công nghệ thông tin, hoạt động truyền thông và giải trí tại Việt Nam trong vài năm gần đây với sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài, trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các vấn đề pháp lý phát sinh quanh lĩnh vực này cũng gia tăng với các tranh cãi, tranh chấp và kiện tụng về chức năng hoạt động, bản quyền và hình ảnh, kể cả nguy cơ đối mặt với các án phạt hành chính và thậm chí truy tố hình sự. 

 

Bộ phận tư vấn truyền thông và giải trí của chúng tôi được đào tạo và có kinh nghiệm thực tế trong việc hỗ trợ khách hàng là tổ chức, cá nhân trong hoạt động truyền thông và giải trí ở các lĩnh vực sau:

  • Đăng ký & bảo hộ quyền tác giả, tác phẩm, quyền sở hữu trí tuệ khác;

  • Giấy phép đầu tư, thành lập doanh nghiệp và hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí;

  • Soạn thảo, tư vấn, đàm phán hợp đồng liên doanh liên kết, cung ứng dịch vụ, nhượng quyền thương mại...

  • Đại diện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực bản quyền, hoạt động, giao dịch hợp đồng;

  • Đại diện pháp lý trong xử lý khủng hoảng truyền thông; và

  • Các dịch vụ khác theo yêu cầu của Khách hàng. 

 

LIÊN HỆ: 

+ 84 908 10 77 88

- info@lawlinkvn.com 

bottom of page