top of page

MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP

Là một cách thức để nhà đầu tư nhanh chóng tiếp cận thị trường mới và mục tiêu của mình (đầu tư, cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh và cũng có thể là để thu hồi và bảo toàn vốn...), nhưng không phải thương vụ M&A nào cũng khiến “vui lòng bên bán, vừa lòng bên mua”.

Trong những thương vụ mua bán sáp nhập mà chúng tôi đã tham gia, tư vấn về các điều kiện chào mua chào bán, thẩm định và đánh giá tình trạng pháp lý của đối tượng mục tiêu, soạn thảo và đàm phán hợp đồng hay tư vấn, hỗ trợ hoàn thành thủ tục mua bán sáp nhập chỉ là một phần trong toàn bộ các công việc cần thiết. Chúng tôi hiểu rằng, trong khi luật pháp về M&A khá rộng, rải rác và riêng biệt tại nhiều đạo luật khác nhau, và đòi hỏi nhà tư vấn phải am tường mọi ngóc ngách pháp lý, thì một thương vụ mua bán với cấu trúc phức tạp còn rất cần nhà tư vấn phải hiểu biết sâu về quản trị và văn hóa doanh nghiệp. Nhóm M&A của chúng tôi hội tụ đủ những kiến thức và trải nghiệm đó.

Chúng tôi biết chính xác những gì là cần thiết để giúp bạn định vị được cấu trúc cho các giao dịch phức tạp, đánh giá và định giá, hoàn thành việc đàm phán, các tài liệu và tất cả các yêu cầu pháp lý để hoàn tất thương vụ, chúng tôi hỗ trợ bạn tìm kiếm các giải pháp tối ưu về mô hình tổ chức và quản trị doanh nghiệp hậu M&A.

Các dịch vụ cụ thể:

1. Trước giao dịch:

 • Hỗ trợ nhà đầu tư về khảo sát thị trường và tiếp cận công ty mục tiêu;

 • Soát xét, thẩm định, đánh giá và định giá công ty mục tiêu (trên tất cả các lĩnh vực về pháp lý, thuế, tài chính, nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, các giao dịch thương mại, quản trị và kiểm soát rủi ro, kiểm soát tuân thủ...)

 • Tư vấn, chuẩn bị cho quá trình chào bán đối với khách hàng là bên bán

 • Tư vấn và chuẩn bị kế hoạch mua/bán, hợp nhất/sáp nhập

 

2. Đàm phán và hoàn tất giao dịch:

 • Tư vấn lộ trình pháp lý và thủ tục mua bán, sáp nhập; phương án và kế hoạch chuyển giao;

 • Tư vấn soạn thảo khung pháp lý, các tài liệu pháp lý và hợp đồng và chuyển giao;

 • Tham gia đàm phán/đại diện bên mua hoặc bên bán trong đàm phán;

 • Hỗ trợ pháp lý để hoàn thành giao dịch (các thủ tục pháp lý) và chuyển giao;

 • Hoàn tất quá trình chuyển giao và đăng ký/chuyển đổi về pháp lý.

 

3. Sau giao dịch:

 • Tư vấn và hỗ trợ việc tiếp quản chuyển giao sau mua bán, sáp nhập;

 • Tư vấn và hỗ trợ quá trình tiếp quản và chuyển đổi, bao gồm tư vấn tái cấu trúc bộ máy, tài chính và công nợ;

 • Tư vấn và hỗ trợ xây dựng cơ chế vận hành và kiểm soát tuân thủ;

 • Đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ chuyển giao toàn diện, không gián đoạn và tối ưu hóa các giá trị cộng hưởng.

LIÊN HỆ:

+ 84 908 10 77 88

+ info@lawlinkvn.com

bottom of page