top of page
z5381703512345_42981cc9b1607519c55e7d64ea5d204c.jpg

PHAN MINH THƯ

Minh Thư tốt nghiệp chuyên ngành Luật Dân sự Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàn thành chương trình Cử nhân, Minh Thư có nền tảng kiến thức vững chắc về pháp luật dân sự và kinh doanh thương mại. Bên cạnh đó, Minh Thư còn có một số kinh nghiệm thực tế nhất định trong việc soạn thảo đơn từ, giấy tờ liên quan đến hoạt động tố tụng; thực hiện thủ tục đăng ký, cấp phép cho khách hàng liên quan đến hoạt động kinh doanh thông qua thời gian thực tập tại Tòa án và các Công ty Luật trước đó.

Minh Thư bắt đầu tham gia Lawlink Việt Nam với vị trí Thực tập sinh pháp lý, thực hiện công việc hỗ trợ các Trợ lý Luật sư và Luật sư trong hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp, cấp phép đầu tư, các vấn đề liên quan đến hợp đồng, giải quyết tranh chấp và các hoạt động pháp lý khác.

Hiện nay, Minh Thư đang chuẩn bị hoàn thành chương trình Thạc sỹ Luật và dự định sẽ tiếp tục theo học chương trình đào tạo nghề Luật sư của Học viện Tư pháp để hoàn thành mục tiêu trở thành Luật sư trong tương lai.
 

bottom of page