top of page
Tìm kiếm

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT)Doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ: được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT) từ tháng 03/2021/Exemption and reduction of CIT for science and technology enterprises in Vietnam from 01st March 2021.

Thông tư 03/2021 được ban hành ngày 11/01/2021 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019 của Chính phủ. Theo đó, doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn CIT 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.


Thời gian miễn, giảm thuế này được tính liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ. Nếu trong 03 năm đầu không có thu nhập chịu thuế thì thời gian được tính bắt đầu từ năm thứ tư.


Thông tư cũng quy định nếu năm nào doanh nghiệp khoa học và công nghệ không đạt điều kiện về doanh thu của các sản phẩm khoa học công nghệ tối thiểu bằng 30% trên tổng doanh thu thì năm đó không được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế và được tính trừ vào thời gian được hưởng ưu đãi. Trong trường hợp thời gian hoạt động của doanh nghiệp trong năm đầu tiên dưới 12 tháng thì được lựa chọn hưởng ưu đãi miễn giảm thuế từ năm đó hoặc năm tiếp theo.


Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/03/2021.


Cập nhật bởi LLVN.

16 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page