top of page
Tìm kiếm

LÃI SUẤT TIỀN GỬI, LÃI SUẤT CHO VAY GIẢM TỪ 13/5/2020


Ngày 12/5/2020 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (“NHNNVN”) đã ban hành các Quyết định số 918/QĐ-NHNN, số 919/QĐ-NHNN và số 920/QĐ-NHNN để điều chỉnh các mức lãi suất trong hoạt động của ngân hàng trong nỗ lực thay đổi chính sách đối phó với các khủng hoảng do Covid 19 gây ra. Theo đó:


Đối với các tổ chức là Ngân hàng: Quyết định số 918/QĐ-NHNN điều chỉnh mức lãi suất với mức giảm là 0,5%/năm (so với mức lãi suất áp dụng theo Quyết định số 418/QĐ-NHNN) cho các hoạt động cụ thể là:

- Tái cấp vốn: 4,5%/năm (mức cũ là 5%).

- Tái chiết khấu: 3,5%/năm (mức cũ là 4%).

- Cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ: 5,5%/năm (mức cũ là 6%).


Đối với tổ chức, cá nhân:


- Hoạt động huy động vốn: Quyết định 919/QĐ-NHNN điều chỉnh lãi suất cho hoạt động gửi tiền bằng đồng Việt Nam vào các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cụ thể là:

Ø Tiền gửi không kì hạn và có kì hạn dưới 1 tháng: Tối đa là 0,2%/năm (mức cũ là 0,5%).

Ø Tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng: Tối đa 4.25%/năm (mức cũ là 4,75%/năm), riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô mức thì lãi suất được áp dụng là 4,75%/năm (mức cũ là 5,25%/năm).


- Hoạt động cấp vốn trong sản xuất kinh doanh: Nhằm hỗ trợ nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế như: lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện phương án kinh doanh xuất khẩu; phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển công nghiệp hỗ trợ; phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Quyết định 920/QĐ-NHNN điều chỉnh mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam để đáp ứng nhu cầu về vốn đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực nêu trên với mức giảm là 0.5%/năm so với mức cũ quy định tại Quyết định số 420/QĐ-NHNN, cụ thể:

+ Vay vốn tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 5.0%/năm (mức cũ là 5,5%/năm).

+ Vay vốn tại Quỹ tín dung nhân dân và tổ chức tài chính vi mô: 6.0%/năm (mức cũ là 6,5%/năm).


Phụ trách nội dung: Thực tập sinh Ngô Thị Mỹ Hảo.

Hình ảnh: Nguồn poundsterlingforecast

14 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page