top of page
Tìm kiếm

07 TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KHOẢN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ

Ngày 29/7/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 10/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2022 (“Thông tư 10/2022”).

Dưới đây, LLVN cập nhật về điểm mới, cụ thể là 07 trường hợp không phải đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế theo Thông tư 10/2022 kể từ ngày 15/9/2022:

Trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế là trái phiếu do tổ chức phát hành chào bán cho người không cư trú và không lưu ký tại một tổ chức lưu ký trên lãnh thổ Việt Nam (“Trái Phiếu Quốc Tế”).

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 10/2022, tổ chức phát hành Trái Phiếu Quốc Tế phải tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành về điều kiện vay nước ngoài, quản lý ngoại hối đối với hoạt động vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh, các quy định hiện hành của pháp luật về chào bán Trái Phiếu Quốc Tế. Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 10/2022, trước khi chào bán Trái Phiếu Quốc Tế thì tổ chức phát hành phải thực hiện thủ tục đăng ký khoản phát hành trái phiếu tại Ngân hàng nhà nước để được cấp Văn bản xác nhận đăng ký khoản phát hành Trái Phiếu Quốc Tế (“Văn Bản Xác Nhận”).

Trước đây, tổ chức phát hành cần phải thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu đối với các thay đổi liên quan đến khoản phát hành Trái Phiếu Quốc Tế được nêu tại Văn Bản Xác Nhận (Điều 16 Thông tư 17/2013/TT-NHNN).

Hiện nay nguyên tắc trên vẫn được duy trì tại Khoản 1 Điều 9 của Thông tư 10/2022, tuy nhiên, kể từ ngày 15/9/2022, Thông tư 10/2022 đã bổ sung thêm các trường hợp ngoại lệ của nguyên tắc trên tại Khoản 2 Điều 9. Theo đó, 07 trường hợp như dưới đây, tổ chức phát hành không cần thực hiện đăng ký thay đổi mà chỉ cần thông báo bằng văn bản (qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp) với Ngân hàng nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối):

1. Thay đổi thời gian rút vốn, trả nợ gốc trong phạm vi 10 ngày làm việc so với kế hoạch đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận;

2. Thay đổi địa chỉ của tổ chức phát hành;

3. Thay đổi tên giao dịch thương mại của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản nơi tổ chức phát hành mở tài khoản vay, trả nợ nước ngoài;

4. Thay đổi kế hoạch trả lãi, phí của khoản phát hành trái phiếu quốc tế so với kế hoạch đã được nêu trong Văn Bản Xác Nhận nhưng không thay đổi cách xác định lãi, phí quy định tại điều kiện, điều khoản trái phiếu. Tổ chức phát hành có trách nhiệm lập bảng tính lãi, phí phải trả để ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản có cơ sở kiểm tra, theo dõi khi thực hiện việc chuyển tiền;

5. Thay đổi (tăng hoặc giảm) số tiền rút vốn, trả nợ gốc, lãi, phí trong phạm vi 100 đơn vị tiền tệ của đồng tiền vay nước ngoài so với số tiền đã nêu trong Văn Bản Xác Nhận hoặc văn bản xác nhận thay đổi;

6. Thay đổi số tiền chuyển trả nợ gốc do trái phiếu được chuyển đổi hoặc hoán đổi thành cổ phần đối với khoản phát hành trái phiếu quốc tế có yếu tố chuyển đổi, hoán đổi của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

7. Thay đổi số tiền rút vốn, trả nợ gốc thực tế của một kỳ cụ thể ít hơn số tiền được nêu trong Văn Bản Xác Nhận hoặc văn bản xác nhận đăng ký thay đổi. Lưu ý, trước khi thông báo thực hiện rút vốn, trả nợ số tiền còn lại của kỳ phát sinh thay đổi, tổ chức phát hành có trách nhiệm đăng ký thay đổi kế hoạch rút vốn, trả nợ đối với số tiền còn lại chưa thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Thông tư 10/2022.

Lưu ý: Nếu tổ chức phát hành đã nộp hồ sơ đăng ký thay đổi đối với 07 trường hợp nói trên trước ngày 15/9/2022, nhưng chưa được Ngân hàng nhà nước xem xét, giải quyết thì hồ sơ đó sẽ được tiếp tục xử lý theo các quy định của Thông tư số 17/2013/TT-NHNN.


Tin bài: Cập nhật bởi LLVN.

Hình: Internet.

----------

Lawlink Việt Nam (LLVN) là hãng Luật cung cấp các giải pháp pháp lý cho các doanh nghiệp, doanh nhân về ĐẦU TƯ, hoạt động doanh nghiệp & kinh doanh, Mua bán & Sáp nhập; Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ các khâu tư vấn mô hình hoạt động, đến giấy phép, hợp đồng, cấu trúc vốn và thu xếp vốn, dịch vụ kế toán & thuế, và đại diện. Các ngành mà chúng tôi thực hành liên tục gồm: Bất động sản & Xây dựng, Hạ tầng, Xử lý rác thải & môi trường, Y & Dược, Giáo dục, Fintech, Nông nghiệp, Truyền thông & Xuất bản, Thương mại điện tử.

----------

Liên hệ

Website: www.lawlink.com

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Điện thoại: +84 908107788

Địa chỉ: Phòng 10.2, Lầu 10, Tòa nhà Vietnam Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

33 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

תגובות


bottom of page