top of page
Tìm kiếm

HỖ TRỢ GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT 2021

Ngày 25/9/2021, Chính phủ ban hành Quyết định 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (“Quyết định 27”) về: (i) Đối tượng được giảm tiền thuê đất; (ii) Mức giảm tiền thuê đất; và (iii) Trình tự thủ tục; (iv) Trách nhiệm khi kê khai sai hồ sơ và điều kiện được hưởng.1. Đối tượng


Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm (“Người thuê đất”) BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19, bao gồm cả:

(i) Người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất;

(ii) Người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.


2. Mức giảm

Đối tượng

​Mức giảm

Phương pháp tính

Người thuê đất chưa được miễn, giảm tiền thuê đất

Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021

Mức giảm tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2021.

Người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định

Giảm 30% tiền thuê đất sau miễn giảm phải nộp của năm 2021

​Mức giảm tính trên tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định của pháp luật.

​Lưu ý: Không giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp nếu có.


3. Trình tự, thủ tục


(i) Hồ sơ giảm tiền thuê đất gồm:

- Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 theo mẫu;

- Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).


(ii) Trình tự:

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật.

- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 25/9/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở về sau thì không được giảm tiền thuê đất theo quy định này Quyết định này.

- Thời gian giải quyết: không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất.4. Trách nhiệm khi kê khai sai hồ sơ và điều kiện được hưởng


- Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo Quyết định 27 nhưng sau đó qua thanh tra, kiểm tra phát hiện Người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo Quyết định này thì Người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

- Trường hợp Người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2021, sau đó được cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất và phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật có liên quan; nếu không còn kỳ nộp tền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định.

Quyết định 27/2021/QĐ-TTg quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có hiệu lực từ ngày 25/09/2021.


Cập nhật bởi LLVN.

QD 27 - TTg CP.signed
.pdf
Tải về PDF • 308KB

-------------------------

Lawlink Việt Nam (LLVN) là hãng Luật cung cấp các giải pháp pháp lý cho các doanh nghiệp, doanh nhân về Đầu tư, hoạt động Doanh nghiệp & Kinh doanh, Mua bán & Sáp nhập; Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ các khâu tư vấn mô hình đầu tư và hợp tác, đến giấy phép kinh doanh các ngành có điều kiện, hợp đồng, cấu trúc vốn và thu xếp vốn, dịch vụ pháp lý thường xuyên và đại diện theo vụ việc, đào tạo pháp lý và tuân thủ. Các ngành mà chúng tôi thực hành liên tục gồm: Bất động sản & Xây dựng, Hạ tầng, Xử lý rác thải & môi trường, Y & Dược, Giáo dục, Fintech, Nông nghiệp, Giải trí, Truyền thông & Xuất bản, Thương mại điện tử.

---------------------------

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Website: www.lawlink.com

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Phone: +84 908107788

Address: Vietnam Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh


30 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page