top of page
Tìm kiếm

HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM THUẾ 2021

Đã cập nhật: 29 thg 10, 2021

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBNTVQH15 nhằm áp dụng một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 (“Nghị quyết 406”) gồm: (i) Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; (ii) Miễn thuế thu nhập cá nhân; (iii) Miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, và (iv) Miễn tiền chậm nộp phát sinh.​Sắc thuế

​Đối tượng và điều kiện

​Mức hỗ trợ

​Thuế thu nhập doanh nghiệp

​Người nộp thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đáp ứng đồng thời điều kiện sau:

(i) Có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ; và

(ii) Doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu 2019.

Nếu người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021 thì không cần đáp ứng tiêu chí (ii).

​Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021.

​Thuế thu nhập cá nhân

​Hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021 do Chủ tịch Ủy ban nhân nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định (“Hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh”).

Doanh thu được miễn thuế không đến từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.

​Miễn thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021.

​Thuế giá trị gia tăng

​Hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh và doanh thu được miễn thuế không đến từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.

​Miễn thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021.


Doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ sau:

(i) Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); Dịch vụ lưu trú; Dịch vụ ăn uống; Dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;


(ii) Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; Dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; Tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; Dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; Dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí.

Hàng hóa, dịch vụ trong nhóm (ii) không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ: Giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng;


Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu: Giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng.

​Tiền chậm nộp

​Doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020.

Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.


Không áp dụng đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 406 cũng chỉ rõ:


(i) Chính phủ có trách nhiệm triển khai để người tiêu dùng được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết này.

(ii) Giao Chính phủ tiếp tục rà soát, thực hiện các giải pháp theo thẩm quyền để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức giảm chi phí đầu vào; nghiên cứu phương án hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên chi phí lao động, phương án sử dụng ngân sách cấp bù lãi suất tiền vay cho doanh nghiệp, tổ chức bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19 để phục hồi sản xuất, kinh doanh.


Nghị quyết 406 có hiệu lực kể từ ngày 19/10/2021, trong thời gian tới Chính phủ sẽ có hướng dẫn thi hành nghị quyết này. Theo đó LLVN sẽ cập nhật các thông tin hướng dẫn chi tiết của Chính phủ trong các bài đăng tiếp theo.


Cập nhật bởi LLVN.

Hình ảnh: Internet

-------------------------

Lawlink Việt Nam (LLVN) là hãng Luật cung cấp các giải pháp pháp lý cho các doanh nghiệp, doanh nhân về Đầu tư, hoạt động Doanh nghiệp & Kinh doanh, Mua bán & Sáp nhập; Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ các khâu tư vấn mô hình đầu tư và hợp tác, đến giấy phép kinh doanh các ngành có điều kiện, hợp đồng, cấu trúc vốn và thu xếp vốn, dịch vụ pháp lý thường xuyên và đại diện theo vụ việc, đào tạo pháp lý và tuân thủ. Các ngành mà chúng tôi thực hành liên tục gồm: Bất động sản & Xây dựng, Hạ tầng, Xử lý rác thải & môi trường, Y & Dược, Giáo dục, Fintech, Nông nghiệp, Giải trí, Truyền thông & Xuất bản, Thương mại điện tử.

---------------------------

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Website: www.lawlink.com

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Phone: +84 908107788

Address: 10.2 Business Center Building, 57-59 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh


92 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page