top of page
Tìm kiếm

ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT ĐIỆN ẢNH NĂM 2022

Ngày 15/6/2022, Quốc hội thông qua Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 (“Luật Điện ảnh 2022”) với nhiều sự thay đổi trong lĩnh vực điện ảnh. Luật Điện ảnh 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và thay thế Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11.

Ở bài viết này, LLVN cập nhật các nội dung mới, nổi bật của Luật Điện ảnh 2022 như dưới đây:

A. Đối tượng áp dụng

Luật Điện ảnh 2022 mở rộng đối tượng áp dụng so với Luật Điện ảnh 2006, theo đó đã bổ sung thêm các đối tượng là:

(i) Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam tham gia hoạt động điện ảnh ở nước ngoài;

(ii) Tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động điện ảnh tại Việt Nam;

(iii) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động điện ảnh.

Với kĩ thuật liệt kê và kết thúc bằng quy định bất kỳ chủ thể nào chỉ cần “có liên quan đến hoạt động điện ảnh” đã tạo ra độ bao phủ đủ rộng đến mọi đối tượng tham gia trong lĩnh vực điện ảnh. Cách quy định trên sẽ giúp Luật Điện ảnh 2022 đáp ứng với sự phát triển nhanh, nhiều thay đổi của hoạt động điện ảnh đặt trong bối cảnh sự phát triển bùng nổ của công nghệ, internet trên toàn cầu.


B. Các điều cấm trong hoạt động điện ảnh

Đây là điểm hoàn toàn mới của Luật Điện ảnh 2022, theo đó Luật Điện ảnh 2022 quy định chi tiết và tập trung tại Điều 9 theo hướng cấm đối với nội dung tác phẩm/phim và cấm hành vi, cụ thể như sau:

(i) Cấm hoạt động điện ảnh có các nội dung cấm được quy định từ điểm a đến điểm l khoản 1 Điều 9 Luật Điện ảnh 2022;

(ii) Cấm thực hiện các hành vi được quy định từ điểm a đến điểm h khoản 2 Điều 9 Luật Điện ảnh 2022.


C. Các quy định mới về cấp Giấy phép trong hoạt động điện ảnh

1. Giấy phép trong hoạt động điện ảnh

(i) Bãi bỏ Giấy phép phổ biến phim, thay vào đó, để phổ biến phim chủ thể phổ sẽ thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình, tùy từng hình thức phổ biến phim. Cụ thể:

  • Xin cấp Giấy phép phân loại phim: phổ biến phim trong hệ thống rạp chiếu phim và địa điểm chiếu phim công cộng;

  • Xin cấp Quyết định phát sóng của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình: phổ biến phim trên hệ thống truyền hình.

(ii) Đối với các Giấy phép phổ biến phim, Quyết định phát sóng được cấp trước 01/01/2023 được tiếp tục thực hiện theo quy định trong Giấy phép phổ biến phim, Quyết định phát sóng (Khoản 1 Điều 50 Luật Điện ảnh 2022).

(iii) Phim đã được cấp Giấy phép phổ biến phim hoặc Quyết định phát sóng nhưng chưa thực hiện cảnh báo và hiển thị mức phân loại phim đến người xem theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 01/01/2023 (ngày Luật Điện ảnh 2022 có hiệu lực thi hành) phải bổ sung cảnh báo và hiển thị mức phân loại phim đến người xem trong trường hợp tiếp tục phổ biến (Khoản 2 Điều 50 Luật Điện ảnh 2022).

2. Theo điểm b khoản 1 Điều 27 Luật Điện ảnh 2022, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quyền cấp Giấy phép phân loại phim khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giấy phép phân loại phim do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp có giá trị trong toàn quốc.

3. Theo khoản 3 Điều 13 Luật Điện ảnh 2022, tổ chức, cá nhân nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam phải cung cấp “Kịch bản tóm tắt phim và kịch bản chi tiết nội dung quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam bằng tiếng Việt”.

4. Bổ sung quy định chi tiết về hoạt động “phổ biến phim trên không gian mạng” tại Điều 21 Luật Điện ảnh 2022, theo đó trách nhiệm nổi bật là trước khi phổ biến phim trên không gian mạng bắt buộc phải thực hiện “phân loại phim” và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết quả phân loại phim. Trường hợp vi phạm các điều cấm ở mục A nêu trên và quy định khác của pháp luật có liên quan thì chủ thể phổ biến phim có thể sẽ bị buộc gỡ bỏ phim vi phạm bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Riêng các quy định về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng, sẽ được cập nhật chi tiết trong các bài viết tiếp theo.)

5. Bổ sung quy định dừng phổ biến phim tại Điều 30 Luật Đi, theo đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định dừng phổ biến phim bằng văn bản có rõ ý do, thời gian, thời hạn khi rơi vào các lý lý do sau đây:

(i) Quốc phòng, an ninh, thiên tai, dịch bệnh, tình trạng khẩn cấp; hoặc

(ii) Vi phạm điều cấm của Luật điện ảnh.

Tổ chức bị dừng phổ biến phim phải công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và chịu trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của các tổ chức, cá nhân liên quan.


D. Các điểm mới về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực điện ảnh

1. Từ ngày 01/01/2023, danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực điện ảnh đã được điều chỉnh, theo đó chỉ còn hoạt động “Kinh doanh dịch vụ phổ biến phim” là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, thay vì áp dụng đối với cả hoạt động "phát hành phim" như quy định của Phụ lục IV - Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 và Luật số 03/2022/QH15.

2. Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực điện ảnh

Quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực điện ảnh có một số điểm mới đáng chú ý như sau:


Luật Điện ảnh 2022, quy định chi tiết ưu đãi đối với tổ chức nước ngoài sản xuất phim sử dụng bối cảnh quay tại Việt Nam, các dịch vụ sản xuất phim do tổ chức của Việt Nam cung cấp được ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật về thuế (Điều 41 Luật Điện ảnh 2022).


E. Chính sách đầu tư, phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh

Luật Điện ảnh 2022 đã có sự thay đổi mục đích Quỹ hỗ trợ và phát triển điện ảnh, theo đó, theo đó sửa đổi mục đích hỗ trợ như sau:

(i) Hỗ trợ cho dự án sản xuất phim thể nghiệm (thay vì quy định của Luật Điện ảnh 2006 là phim thể nghiệm nghệ thuật);

(ii) Hoạt động sản xuất phim của tác giả trẻ (mục đích mới);

(iii) Hoạt động sản xuất phim đầu tay (không cần được tuyển chọn như quy định của Luật Điện ảnh 2006);

(iv) Hỗ trợ cho tác giả, dự án sản xuất phim, phim Việt Nam xuất sắc tham gia liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, hội chợ phim, chương trình phim, tuần phim tại nước ngoài (thay vì quy định của Luật Điện ảnh 2006 là thưởng cho phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao).


Bài viết cập nhật bởi LLVN.

Hình: Internet.


---------------------------

Lawlink Việt Nam (LLVN) là hãng Luật cung cấp các giải pháp pháp lý cho các doanh nghiệp, doanh nhân về ĐẦU TƯ, hoạt động doanh nghiệp & kinh doanh, Mua bán & Sáp nhập; Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ các khâu tư vấn mô hình hoạt động, đến giấy phép, hợp đồng, cấu trúc vốn và thu xếp vốn, dịch vụ kế toán & thuế, và đại diện. Các ngành mà chúng tôi thực hành liên tục gồm: Bất động sản & Xây dựng, Hạ tầng, Xử lý rác thải & môi trường, Y & Dược, Giáo dục, Fintech, Nông nghiệp, Truyền thông & Xuất bản, Thương mại điện tử.


-------------------------------

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Website: www.lawlink.com

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Phone: +84 908107788

46 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page