top of page
Tìm kiếm

DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM KHÔNG ĐƯỢC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TỪ NGÀY 01/01/2028

Ngày 16/6/2022, Quốc hội đã thông qua Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023. Các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam (“Doanh Nghiệp Bảo Hiểm”) cần lưu ý những điểm mới của luật này để đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.


Dưới đây là cập nhật của LLVN về điểm mới trong hoạt động đầu tư của Doanh Nghiệp Bảo Hiểm như sau:


1. Phạm vi đầu tư:

- Trước đây, theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000, Điều 98 Quy định Doanh Nghiệp Bảo Hiểm được sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi để đầu tư vào các lĩnh vực tại Việt Nam, như: (1) mua trái phiếu Chính phủ; (2) mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp; (3) Kinh doanh bất động sản; (4) góp vốn vào các doanh nghiệp khác; (5) cho vay theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; (6) gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.

- Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2028, Khoản 3 Điều 99 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định Doanh Nghiệp Bảo Hiểm không được phép đầu tư kinh doanh bất động sản (trực tiếp) nhưng được phép:

(i) Mua cổ phiếu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng;

(ii) Mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ;

(iii) Cho thuê trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng;

(iv) Nắm giữ bất động sản do xử lý trái phiếu có bảo đảm bằng bất động sản, do đối trừ công nợ phải thu bằng bất động sản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày nắm giữ.


2. Hạn chế trong đầu tư: Doanh nghiệp bảo hiểm không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành kể từ ngày 01/01/2023 (khoản 2 Điều 99).


3. Đầu tư ra nước ngoài: Doanh Nghiệp Bảo Hiểm khi đầu tư ra nước ngoài phải tách biệt việc đầu tư và không được dùng tiền, tài sản của bên mua bảo hiểm trong nước để bù đắp lỗ, thiếu hụt tiền của hoạt động đầu tư nước ngoài.


Tin, bài: Cập nhật bởi LLVN.

Hình: Internet.

------------------------

Lawlink Việt Nam (LLVN) là hãng Luật cung cấp các giải pháp pháp lý cho các doanh nghiệp, doanh nhân về Đầu tư, hoạt động Doanh nghiệp & Kinh doanh, Mua bán & Sáp nhập; Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ các khâu tư vấn mô hình đầu tư và hợp tác, đến giấy phép kinh doanh các ngành có điều kiện, hợp đồng, cấu trúc vốn và thu xếp vốn, dịch vụ pháp lý thường xuyên và đại diện theo vụ việc, đào tạo pháp lý và tuân thủ. Các ngành mà chúng tôi thực hành liên tục gồm: Bất động sản & Xây dựng, Hạ tầng, Xử lý rác thải & môi trường, Y & Dược, Giáo dục, Fintech, Nông nghiệp, Giải trí, Truyền thông & Xuất bản, Thương mại điện tử.

------------------------

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Website: www.lawlink.com

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Phone: +84 908107788

Address: Phòng 10.2, Lầu 10, Tòa nhà Vietnam Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh


37 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page