top of page
Tìm kiếm

GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT 2022

Ngày 28/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP (“Nghị định 34”) gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 28/5/2022 đến ngày 31/12/2022. LLVN tóm lược một số nội dung đáng chú ý tại Nghị định 34 như dưới đây:1. Đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất:

(1)

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân

(2)

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

(3)

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

(1)

(i) Hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

 • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

 • Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tổ và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

 • Xây dựng;

 • Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;

 • Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);

 • Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tổ, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;

 • Thoát nước và xử lý nước thải.

(ii) Hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

 • Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;

 • Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

 • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim;

 • Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;

 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

(iii) Hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ; sản phẩm cơ khí trọng điểm theo Quyết định số 319/QĐ-TTg theo Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ

(2)

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ

(3)

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Lưu ý:

 • Các ngành kinh tế, lĩnh vực kinh doanh được hiểu là ngành, lĩnh vực có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2021 hoặc 2022.

 • Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc đó cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

 • Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

2. Những loại nghĩa vụ tài chính được gia hạn

 • Nghĩa vụ thuế: Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân.

 • Nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất: nộp tiền thuê đất hàng năm

3. Thời hạn gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Lưu ý:

 • Các doanh nghiệp, tổ chức phải thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai.

 • Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế được gia hạn trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

 • Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế giá trị gia tăng phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

4. Cách thức gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất


Người nộp thuế nộp hồ sơ gia hạn đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp, cụ thể như sau:


Bước 1: Nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (theo mẫu quy định bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính) cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật quản lý thuế hoặc chậm nhất là ngày 30/9/2022. Cần lưu ý rằng nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30/9/2022 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.


Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ đề nghị hợp lệ cơ quan thuế không thông báo về việc chấp nhận hay không mà mặc nhiên sau khi hoàn thành bước 1 thì người nộp thuế tự xác định, tự chịu trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, tiền thuê đất theo thời gian gia hạn quy định tại Nghị định 34.


5. Xử lý sai phạm về đối tượng được gia hạn

 • Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc không gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

 • Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạttiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước.


Tin, bài: Cập nhật bởi LLVN.

Hình: Internet.

------------------------


Lawlink Việt Nam (LLVN) là hãng Luật cung cấp các giải pháp pháp lý cho các doanh nghiệp, doanh nhân về Đầu tư, hoạt động Doanh nghiệp & Kinh doanh, Mua bán & Sáp nhập; Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ các khâu tư vấn mô hình đầu tư và hợp tác, đến giấy phép kinh doanh các ngành có điều kiện, hợp đồng, cấu trúc vốn và thu xếp vốn, dịch vụ pháp lý thường xuyên và đại diện theo vụ việc, đào tạo pháp lý và tuân thủ. Các ngành mà chúng tôi thực hành liên tục gồm: Bất động sản & Xây dựng, Hạ tầng, Xử lý rác thải & môi trường, Y & Dược, Giáo dục, Fintech, Nông nghiệp, Giải trí, Truyền thông & Xuất bản, Thương mại điện tử.

------------------------


𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Website: www.lawlink.com

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Phone: +84 908107788

Address: Phòng 10.2, Lầu 10, Tòa nhà Vietnam Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

57 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page