top of page
Tìm kiếm

CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TỪ NGÀY 01/02/2022

Nhằm cụ thể hóa các nội dung Chính sách tài khóa hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội, ngày 28/01/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế (“Nghị định 15”).Trong bài viết này, LLVN cập nhật một số quy định đáng chú ý về (i) Giảm thuế giá trị gia tăng và (ii) Bổ sung chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.


1. Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (“GTGT”)

Quy định tại Nghị định 15

Lưu ý/Ngoại lệ

Hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT

Giảm thuế đối với hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất thuế GTGT 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc Phụ lục I, II, và III Nghị định 15, bao gồm:

(i) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất (Phụ lục I).

(ii) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (Phụ lục II).

(iii) Công nghệ thông tin (Phụ lục III).

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật này và không được giảm thuế GTGT.

Phạm vi áp dụng

Áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế GTGT.

Mặt hàng than thuộc Phụ lục I Nghị định 15, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế GTGT.

Thời gian áp dụng

Từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Đối tượng kê khai và nộp thuế

Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu

Mức giảm

Giảm 2% trên thuế suất thuế GTGT (thuế suất thuế GTGT thông thường là 10%) .

Giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.

Trình tự, thủ tục

Ghi VAT 8% tại dòng thuế suất thuế GTGT khi lập hóa đơn GTGT.

Ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ”, đồng thời ghi chú: “đã giảm... (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15” khi lập hóa đơn GTGT.

Lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT;

Kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV Nghị định 15 cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

2. Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)

Bên cạnh quy định về giảm thuế GTGT, Nghị định 15 cũng bổ sung quy định về chi phi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN cho kỳ tính thuế năm 2022.

Theo đó, trong kỳ tính thuế TNDN năm 2022, doanh nghiệp, tổ chức là người nộp thuế TNDN được tính vào chi phí được trừ đối với: khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ.

Đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ được quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 15 gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; cơ sở y tế; đơn vị lực lượng vũ trang; đơn vị, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung; cơ sở giáo dục; cơ quan báo chí; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn, hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam các cấp ở trung ương và địa phương; cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương các cấp có chức năng huy động tài trợ; Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; Quỹ vắc-xin phòng Covid-19; Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia; quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Khoản 4 Điều 2 Nghị định 15 quy định cụ thể về thành phần hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ, chi tiết như sau:

  • Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo Mẫu số 02 tại Phụ lục IV Nghị định 15; hoặc

  • Văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện tử) xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp, tổ chức là đơn vị ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ; và

  • Hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Nghị định 15 có hiệu lực từ ngày 01/02/2022. Chính phủ giao các Bộ theo chức năng, nhiệm vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để người tiêu dùng hiểu và được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại Nghị định này.


Cập nhật bởi LLVN.

-----------------------

Lawlink Việt Nam (LLVN) là hãng Luật cung cấp các giải pháp pháp lý cho các doanh nghiệp, doanh nhân về Đầu tư, hoạt động Doanh nghiệp & Kinh doanh, Mua bán & Sáp nhập; Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ các khâu tư vấn mô hình đầu tư và hợp tác, đến giấy phép kinh doanh các ngành có điều kiện, hợp đồng, cấu trúc vốn và thu xếp vốn, dịch vụ pháp lý thường xuyên và đại diện theo vụ việc, đào tạo pháp lý và tuân thủ. Các ngành mà chúng tôi thực hành liên tục gồm: Bất động sản & Xây dựng, Hạ tầng, Xử lý rác thải & môi trường, Y & Dược, Giáo dục, Fintech, Nông nghiệp, Giải trí, Truyền thông & Xuất bản, Thương mại điện tử.


------------------------


Contact us


Website: www.lawlink.com


Instagram: lawlink.vietnam


Facebook: Lawlink Vietnam


Phone: +84 908107788


Address: Phòng 10.2, Lầu 10, Tòa nhà Vietnam Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

47 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page