top of page
Tìm kiếm

HỖ TRỢ LÃI SUẤT 2%/NĂM ĐỐI VỚI KHOẢN VAY CỦA DOANH NGHIỆP

Ngày 20/05/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (“Nghị định 31”). Trong cùng ngày, Ngân hàng nhà nước cũng đã ban hành Thông tư 03/2022/TT-NHNN nhằm hướng dẫn các Ngân hàng thương mại thực hiện việc hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP (“Thông tư 03”). Theo đó doanh nghiệp đi vay sẽ được giảm trừ 2% trên lãi suất vay mà tổ chức tín dụng đang áp dụng đối với khoản vay phù hợp với các quy định tại Nghị định 31 và Thông tư 03.


Trong bài viết này, LLVN cập nhật một số nội dung đáng chú ý tại Nghị định 31 và Thông tư 03 như sau.


1. Đối tượng được hưởng hỗ trợ

Khoản 2 Điều 2 Nghị định 31 quy định doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (“Doanh nghiệp”) được hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các trường hợp sau:

(i) Sử dụng vốn vay để đầu tư, kinh doanh một trong các ngành, nghề kinh doanh đã được đăng ký kinh doanh theo quy định, gồm các ngành nghề sau:

 • Hàng không, vận tải kho bãi (H);

 • Du lịch (N79);

 • Dịch vụ lưu trú, ăn uống (I);

 • Giáo dục và đào tạo (P);

 • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (A);

 • Công nghiệp chế biến, chế tạo (C);

 • Xuất bản phần mềm (J582); Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan (J-62); Hoạt động dịch vụ thông tin (J-63).

Vốn vay có thể được dùng cho mục đích xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành nghề trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản;

(ii) Dùng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

2. Điều kiện hỗ trợ

(i) Điều kiện để được hưởng hỗ trợ lãi suất bao gồm:

 • Có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng điều kiện vay vốn theo quy định;

 • Khoản vay bằng đồng Việt Nam;

 • Thỏa thuận cho vay và giải ngân trong giai đoạn từ 01/01/2022 đến 31/12/2023;

 • Mục đích sử dụng vốn vay như nêu tại mục 1; và

 • Chưa được hỗ trợ lãi suất từ Ngân hàng nhà nước theo các chính sách khác.

(ii) Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các trường hợp sau:

 • Khoản vay có dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc có số dư lãi chậm trả mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả;

 • Khoản vay được gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ.

3. Thời hạn và mức lãi suất được hỗ trợ

 • Thời hạn hỗ trợ: tính từ ngày giải ngân khoản vay cho đến thời điểm Doanh nghiệp trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa Ngân hàng thương mại và Doanh nghiệp, phù hợp với nguồn kinh phí được thông báo, nhưng không muộn hơn ngày 31/12/2023.

 • Mức hỗ trợ: Mức lãi suất hỗ trợ đối với Doanh nghiệp là 02%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay nằm trong thời hạn hỗ trợ tại mục 3.(i).

4. Phương thức hỗ trợ

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 03, các Ngân hàng thương mại lựa chọn một trong hai phương thức sau để thực hiện việc hỗ trợ lãi suất đối với Doanh nghiệp:

 • Giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay phải trả bằng với số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất; hoặc

 • Thu toàn bộ lãi tiền vay trong kỳ và hoàn trả số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi.

5. Nguyên tắc hỗ trợ

Bên cạnh nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, Điều 2 Nghị định 31 quy định hai nguyên tắc hỗ trợ lãi suất đáng chú ý như sau:

 • Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 20/05/2022 đến ngày 31/12/2023.

 • Ngân hàng thương mại dừng hỗ trợ lãi suất sau ngày 31/12/2023 hoặc khi hết nguồn kinh phí (hạn mức hỗ trợ lãi suất) được thông báo, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Tin, bài: Cập nhật bởi LLVN.

Hình: Internet.


------------------------

Lawlink Việt Nam (LLVN) là hãng Luật cung cấp các giải pháp pháp lý cho các doanh nghiệp, doanh nhân về Đầu tư, hoạt động Doanh nghiệp & Kinh doanh, Mua bán & Sáp nhập; Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ các khâu tư vấn mô hình đầu tư và hợp tác, đến giấy phép kinh doanh các ngành có điều kiện, hợp đồng, cấu trúc vốn và thu xếp vốn, dịch vụ pháp lý thường xuyên và đại diện theo vụ việc, đào tạo pháp lý và tuân thủ. Các ngành mà chúng tôi thực hành liên tục gồm: Bất động sản & Xây dựng, Hạ tầng, Xử lý rác thải & môi trường, Y & Dược, Giáo dục, Fintech, Nông nghiệp, Giải trí, Truyền thông & Xuất bản, Thương mại điện tử.


------------------------

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Website: www.lawlink.com

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Phone: +84 908107788

Address: Phòng 10.2, Lầu 10, Tòa nhà Vietnam Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

53 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentários


bottom of page