top of page
Tìm kiếm

KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ GÌ MỚI THEO THÔNG TƯ SỐ 39?


Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (“Nghị định 121”) quy định về trò chơi điện tử có thưởng (“TTĐTCT”) là các trò chơi may rủi được tổ chức trên máy TTĐTCT mà người chơi bỏ tiền để tham gia và có thể trúng thưởng bằng tiền.

Kinh doanh TTĐTCT là hoạt động kinh doanh có điều kiện được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh các trò chơi có thưởng trên máy TTĐTCT (khoản 2 Điều 2 Nghị định 121).

Đối tượng được phép chơi TTĐTCT bao gồm:

(i) Người nước ngoài (là người có quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam); và

(ii) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam) nhập cảnh và cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Ngày 24/6/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2022/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (“Thông tư 39”).

Một số nội dung đáng chú ý của Thông tư 39 được LLVN cập nhật và tổng hợp như dưới đây.


1. Phí thẩm định cấp phép

Điều 5 Thông tư 39 quy định về phí thẩm định cấp, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (“GCNĐĐKKD”) của doanh nghiệp như sau:

(i) Phí thẩm định cấp, gia hạn GCNĐĐKKD: 150.000.000 đồng, không thay đổi so với mức phí cấp, gia hạn GCNĐĐKKD hiện nay.

(ii) Phí thẩm định cấp lại, điều chỉnh GCNĐĐKKD: 5.000.000 đồng, thấp hơn so với mức phí cấp lại, điều chỉnh GCNĐĐKKD hiện nay là 20.000.000 đồng.


2. Kế toán chứng từ trong hoạt động kinh doanh TCĐTCT

Theo Điều 6 Thông tư 39, các khoản doanh thu, chi phí và lợi nhuận liên quan đến hoạt động kinh doanh TCĐTCT phải được hạch toán riêng và theo dõi riêng các khoản mục này trên hệ thống sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

Trường hợp không hạch toán riêng theo quy định tại (i) ở trên, toàn bộ doanh thu của doanh nghiệp được tính là doanh thu từ hoạt động kinh doanh TCĐTCT và là doanh thu để tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng hiện nay là 35%.


3. Đồng tiền quy ước

Đồng tiền quy ước là đồng xèng, thẻ, phiếu, điểm số quy đổi và các hình thức thay thế tiền mặt khác được sử dụng thay thế tiền để phục vụ cho việc tổ chức loại hình TTĐTCT và chỉ có giá trị sử dụng trong các địa điểm kinh doanh được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh các TTĐTCT (Khoản 9 Điều 2 Nghị định 121).

Theo quy định tại Thông tư 39, doanh nghiệp phải gửi thông báo bằng văn bản đến Sở Tài chính và cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi đưa đồng tiền quy ước vào kinh doanh hoặc tạm ngừng sử dụng đồng tiền quy ước theo thời hạn sau:

(i) Trước khi đưa vào kinh doanh: Ít nhất 05 ngày làm việc trước thời điểm đưa đồng tiền vào kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo về hình thức, mẫu mã, số lượng, chủng loại đồng tiền quy ước.

(ii) Tạm ngừng sử dụng: Ít nhất 05 ngày làm việc trước thời điểm tạm ngừng sử dụng, doanh nghiệp phải gửi thông báo về thời điểm tạm ngừng, lý do tạm ngừng sử dụng đồng tiền quy ước, thời gian dự kiến tiếp tục sử dụng trở lại.

Đồng thời, trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải mở sổ theo dõi quản lý đồng tiền quy ước, bao gồm các nội dung cơ bản là hình thức đồng tiền quy ước; số lượng, chủng loại đồng tiền quy ước doanh nghiệp mua, tái xuất hoặc tiêu hủy; trong đó cụ thể theo từng mệnh giá và loại ngoại tệ, ngày mua, tái xuất hoặc tiêu hủy, tên nhà sản xuất, cung cấp; các nội dung khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.


Thông tư số 39/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2022 và thay thế Thông tư số 11/2014/TT-BTC và Thông tư số 57/2017/TT-BTC.


Tin, bài: Cập nhật bởi LLVN.

---------------------------

Lawlink Việt Nam (LLVN) là hãng Luật cung cấp các giải pháp pháp lý cho các doanh nghiệp, doanh nhân về ĐẦU TƯ, hoạt động doanh nghiệp & kinh doanh, Mua bán & Sáp nhập; Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ các khâu tư vấn mô hình hoạt động, đến giấy phép, hợp đồng, cấu trúc vốn và thu xếp vốn, dịch vụ kế toán & thuế, và đại diện. Các ngành mà chúng tôi thực hành liên tục gồm: Bất động sản & Xây dựng, Hạ tầng, Xử lý rác thải & môi trường, Y & Dược, Giáo dục, Fintech, Nông nghiệp, Truyền thông & Xuất bản, Thương mại điện tử.


-------------------------------


𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Website: www.lawlink.com

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Phone: +84 908107788

Address: 57-59 Ho Tung Mau Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

17 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page