top of page
Tìm kiếm

NGHĨA VỤ THUẾ KHI CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Đã cập nhật: 6 thg 5, 20221. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP [1]

Khi DOANH NGHIỆP chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH, chuyển nhượng cổ phần trong công ty Cổ phần thì khoản thu nhập này đều gọi chung là Thu nhập từ chuyển nhượng vốn.


Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng (1) – Giá mua của phần vốn chuyển nhượng (2) – Chi phí chuyển nhượng (3)


Trong đó:


(1) : Là tổng giá trị thực tế mà bên chuyển nhượng thu được theo hợp đồng chuyển nhượng.


(2) : Được xác định tùy vào từng trường hợp:

  • Nếu là chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp thì Giá mua là giá trị phần vốn góp lũy kế đến thời điểm chuyển nhượng vốn trên cơ sở sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán và được các bên tham gia đầu tư vốn hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh xác nhận, hoặc kết quả kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài [2].

  • Nếu là phần vốn do mua lại thì Giá mua là giá trị vốn tại thời điểm mua. Giá mua được xác định căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn góp, chứng từ thanh toán.

(3): Là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng, có chứng từ, hóa đơn hợp pháp, bao gồm:

  • Chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng

  • Các khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục chuyển nhượng

  • Các chi phí giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các chi phí khác có chứng từ chứng minh.

Số tiền thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20%


2. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN [3]

CHUYỂN NHƯỢNG VỐN TRONG

CÔNG TY TNHH

CHUYỂN NHƯỢNG VỐN TRONG

CÔNG TY CỔ PHẦN

Khi CÁ NHÂN chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH thì khoản thu nhập này được gọi là Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng (1) – Giá mua của phần vốn chuyển nhượng (2) – Các chi phí liên quan đến chuyển nhượng (3)


Trong đó:


(1) : Là số tiền mà cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn.


(2) : Giá mua của phần vốn chuyển nhượng là trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng vốn. Trị giá vốn góp được xác định trên cơ sở sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ.


(3) : Là những chi phí hợp lý thực tế phát sinh liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn, có hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định, bao gồm:


- Chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng.


- Các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng nộp ngân sách khi làm thủ tục chuyển nhượng.


- Các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng vốn.Số tiền thuế TNCN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20%

Khi CÁ NHÂN chuyển nhượng cổ phần/cổ phiếu/trái phiếu và các loại chứng khoán khác trong Công ty Cổ phần thì khoản thu nhập này được gọi là Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán [4]


Thu nhập tính thuế = giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần [5]Trong đó:

(1) Giá chuyển nhượng là

- Giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán (đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán); hoặc

- Giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.


Số tiền thuế TNCN = Giá chuyển nhượng x thuế suất 0,1%

[1] Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC

[2] Điều 8 Thông tư 96/2015/TT-BTC

[3] Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC

[4] Điểm a Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC

[5] Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC


Tin bài: Cập nhật bởi LLVN.

Hình: Internet.


------------------------

Lawlink Việt Nam (LLVN) là hãng Luật cung cấp các giải pháp pháp lý cho các doanh nghiệp, doanh nhân về Đầu tư, hoạt động Doanh nghiệp & Kinh doanh, Mua bán & Sáp nhập; Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ các khâu tư vấn mô hình đầu tư và hợp tác, đến giấy phép kinh doanh các ngành có điều kiện, hợp đồng, cấu trúc vốn và thu xếp vốn, dịch vụ pháp lý thường xuyên và đại diện theo vụ việc, đào tạo pháp lý và tuân thủ. Các ngành mà chúng tôi thực hành liên tục gồm: Bất động sản & Xây dựng, Hạ tầng, Xử lý rác thải & môi trường, Y & Dược, Giáo dục, Fintech, Nông nghiệp, Giải trí, Truyền thông & Xuất bản, Thương mại điện tử.


------------------------

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Website: www.lawlink.com

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Phone: +84 908107788

Address: Phòng 10.2, Lầu 10, Tòa nhà Vietnam Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh47 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page