top of page
Tìm kiếm

Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa năm 2023

Ngày 15/02/2023, Bộ y tế đã ban hành quyết định số 823/QĐ-BYT về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa năm 2023. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định số 823/QĐ-BYT được ban hành nhằm triển khai thực hiện các quyết định sau đây:

  • Quyết định số 749/QĐ-TTg 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

  • Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS 15/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022.

  • Quyết định số 2628/QĐ-BYT 22/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2020-2025.

  • Quyết định số 2955/QĐ-BYT ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế, thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.


Quyết định 823/QĐ-BYT đã đặt ra nhiệm vụ và tiến độ thực hiện như sau:

1. Nhiệm vụ:

(i) Xây dựng Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa (Nền tảng VTelehealth), bao gồm chức năng hội thoại truyền hình, chức năng quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân và các tính năng hỗ trợ tư vấn sức khỏe cho người dân qua ứng dụng di động, đồng thời kết nối các thiết bị và hệ thống thông tin tiên tiến để cung cấp các dịch vụ gia tăng lợi ích về sức khỏe cho người dân.

(ii) Tích hợp trên Nền tảng VTelehealth các sản phẩm công nghệ thông tin y tế, bao gồm: phần mềm hệ thống thông tin bệnh viện (HIS), phần mềm hệ thống bệnh án điện tử (EMR), phần mềm quản lý phòng xét nghiệm (LIS), phần mềm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS), giải pháp hỗ trợ điều trị từ xa (telemedicine); tích hợp cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin, bao gồm: dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, các dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử và thương mại điện tử trong lĩnh vực y tế.

(iii) Tích hợp Nền tảng VTelehealth với các cơ sở dữ liệu y tế, bao gồm: cơ sở dữ liệu dược quốc gia, cơ sở dữ liệu đơn thuốc điện tử, cơ sở dữ liệu nhân lực ngành y tế, cơ sở dữ liệu quản lý hành nghề y, dược, y dược cổ truyền, ...

(iv) Thống nhất, tích hợp các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin đang triển khai của Bộ Y tế có một số tính năng tương đồng vào Nền tảng VTeleHealth (nếu có) để tránh trùng lặp, tối ưu nguồn lực và thuận tiện cho người sử dụng.


2. Tiến độ:

Yêu cầu triển khai Nền tảng VTelehealth đạt được kết quả và tiến độ như sau:

(i) Trước 01/03/2023, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng và ứng dụng của Nền tảng VTelehealth tại Cục Công nghệ thông tin, đồng thời triển khai thí điểm tại một số bệnh viện; Ra mắt và công bố kế hoạch triến khai Nền tảng VTelehealth năm 2023, kết nối và chia sẻ dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân theo quy định của pháp luật, gồm các thông tin được quy định tại Quyết định số 3074/QĐ-BYT ngày 11/11/2022 về quy định nhóm thông tin cơ bản về y tế thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm;

(ii) Trước 01/4/2023, xây dựng giải pháp kỹ thuật để tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sử dụng tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an (VNelD);

(iii) Trong năm 2023:

  • Đảm bảo triển khai Nền tảng VTelehealth tại 100% các cơ sở y tế khám, chữa bệnh công lập để vận hành bộ phận tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, đồng thời giúp người dân tiếp cận được dịch vụ khám, chữa bệnh dễ dàng, giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên;

  • Hoàn thành giải pháp kỹ thuật, bước đầu kết nối và chia sẻ dữ liệu chẩn đoán hình ảnh y khoa trên Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa với Hệ thống Thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm thực hiện công tác giám định chi trả chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế không sử dụng in phim.

Tin, bài: LLVN.

Hình: Internet.


---------------------------

Lawlink Việt Nam (LLVN) là hãng Luật cung cấp các giải pháp pháp lý cho các doanh nghiệp, doanh nhân về ĐẦU TƯ, hoạt động doanh nghiệp & kinh doanh, Mua bán & Sáp nhập; Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ các khâu tư vấn mô hình hoạt động, đến giấy phép, hợp đồng, cấu trúc vốn và thu xếp vốn, dịch vụ kế toán & thuế, và đại diện. Các ngành mà chúng tôi thực hành liên tục gồm: Bất động sản & Xây dựng, Hạ tầng, Xử lý rác thải & môi trường, Y & Dược, Giáo dục, Fintech, Nông nghiệp, Truyền thông & Xuất bản, Thương mại điện tử.


-------------------------------

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Website: www.lawlink.com

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Phone: +84 908107788

Address: Phòng 10.2, Lầu 10, Tòa nhà Vietnam Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

31 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page