top of page
Tìm kiếm

NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ DOANH NGHIỆP PHẢI CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG KHI ĐƯỢC YÊU CẦU

Ngày 25/01/2022, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động (Thông tư 01). Thông tư 01 có hiệu lực từ ngày 10/03/2022.Theo Thông tư 01, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có thẩm quyền thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động ngoài các thông tin thị trường lao động thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Tương ứng với đó, người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) sẽ có nghĩa vụ cung cấp thông tin khi được yêu cầu.


Thông tin được cung cấp, gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội dưới dạng giấy hoặc dạng số, cụ thể như sau:

Loại thông tin

Người cung cấp

Phạm vi thông tin cung cấp

Biểu mẫu

Về cầu lao động

NSDLĐ

​Việc sử dụng lao động của NSDLĐ.
 

Nhu cầu tuyển dụng lao động của NSDLĐ.

Mẫu số 01/PLI và Mẫu số 02/PLI Phụ lục I của Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

 

Mẫu số 02 của Thông tư 01 và Mẫu số 03a/PL01 của Nghị định số 23/2021/NĐ-CP.

Về cung lao động

NLĐ từ 15 tuổi trở lên đang thực tế thường trú tại địa bàn nơi thực hiện thu thập thông tin.

 • Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; số định danh cá nhân.

 • Trình độ giáo dục cao nhất; trình độ chuyên môn kỹ thuật và chuyên ngành đào tạo.

 • Công việc chính đang làm.

 • Tình trạng thất nghiệp

 • Lý do không tham gia hoạt động kinh tế.

 • Nhu cầu đào tạo, việc làm.

Mẫu số 01 của Thông tư 01

Về người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam

NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 • Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; giấy phép lao động.

 • Trình độ chuyên môn đào tạo và chuyên ngành đào tạo.

 • Vị trí công việc; chức danh công việc; hình thức làm việc; loại hình doanh nghiệp, tổ chức làm việc; kinh nghiệm làm việc; chứng chỉ hành nghề (nếu có).

 • Địa điểm và thời gian làm việc.

Mẫu số 03 của Thông tư 01

Trách nhiệm của người thu thập thông tin:

 • Thực hiện đúng, đủ quy trình thu thập thông tin.

 • Giữ gìn, bảo mật thông tin, tài liệu có liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các dữ liệu đã thu thập, cập nhật, báo cáo theo quy định.


Trách nhiệm của người cung cấp thông tin:

 • Đối với NLĐ: cung cấp thông tin về tình hình lao động, việc làm kịp thời, đầy đủ cho người trực tiếp thực hiện thu thập thông tin hoặc cung cấp, cập nhật thông tin vào hệ thống mẫu biểu.

 • Đối với NSDLĐ: cung cấp, cập nhật thông tin về việc sử dụng và nhu cầu tuyển dụng lao động cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cung cấp, cập nhật vào hệ thống mẫu biểu.


Tin, bài: Cập nhật bởi LLVN.

Hình: Internet.


--------------

Lawlink Vietnam cung cấp dịch vụ pháp lý trong tuyển dụng & lao động cho tổ chức và cá nhân, bao gồm: Rà soát & xây dựng hệ thống chính sách trong quản trị nhân lực như cơ cấu quản trị & phân quyền; các quy chế hoạt động & kiểm soát tuân thủ; Nội quy; Hợp đồng lao động và các thoả thuận bảo mật thông tin và chống cạnh tranh; các tài liệu mẫu trong xử lý kỷ luật lao động & chấm dứt quan hệ lao động; Các hướng dẫn tuân thủ về kiểm soát chất lượng, an toàn vs lao động & bảo vệ môi trường, các cam kết trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; Các loại giấy phép lao động và dịch vụ cho lao động nước ngoài; Dịch vụ thuế & bảo hiểm; Tư vấn & Đại diện trong giải quyết tranh chấp lao động.

--------------

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Website: www.lawlink.com

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Phone: +84 908107788

Address: Phòng 10.2, Lầu 10, Tòa nhà Vietnam Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

12 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


bottom of page