top of page
Tìm kiếm

07 TỔN THẤT KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG VÀ MỨC TRẦN PHÍ BH TNDS TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỪ 01/10/2022

Ngày 11/8/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 50/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 và Nghị định 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2022.

Dưới đây, LLVN cập nhật một số điểm cần lưu ý của Thông tư 50/2022/TT-BTC.1. Những tổn thất không được bảo hiểm bồi thường trong hoạt động đầu tư xây dựng

Kể từ ngày 01/10/2022, bất kể loại bảo hiểm bắt buộc, doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau:

(i) Tổn thất phát sinh do chiến tranh, bạo loạn, đình công, hành động của các thế lực thù địch, nổi loạn, hành động ác ý nhân danh hoặc có liên quan tới các tổ chức chính trị, tịch biên, sung công, trưng dụng, trưng thu hay phá hủy hoặc bị gây thiệt hại theo lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(ii) Tổn thất phát sinh do hành động khủng bố.

(iii) Tổn thất phát sinh do phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân, nhiễm phóng xạ.

(iv) Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý vi phạm pháp luật của bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm (quy định này không áp dụng đối với bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên cổng trường trong trường hợp người lao động tự vệ, cứu người, cứu tài sản hoặc sử dụng các chất kích thích để điều trị theo chỉ định của bác sĩ).

(v) Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm. Quyền lợi có thể được bảo hiểm là quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản; quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với đối tượng được bảo hiểm.

(vi) Tổn thất phát sinh do ngừng công việc thi công xây dựng hoặc tổn thất do hậu quả của ngừng công việc thi công xây dựng (dù là ngừng một phần hoặc toàn bộ công việc thi công).

(vii) Tổn thất đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.

Lưu ý: 07 tổn thất kể trên là áp dụng chung đối với mọi loại bảo hiểm bắt buộc, ngoài ra đối với mỗi loại bảo hiểm cụ thể sẽ có các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm riêng biệt khác được quy định chi tiết tại các quy định riêng về từng loại bảo hiểm trong Thông tư 50/2022/TT-BTC.


2. Giới hạn trần mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba (“Phí Bảo Hiểm”)

Theo quy định của Nghị định 20/2022/NĐ-CP, nhà thầu xây dựng bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba (“Bảo Hiểm TNDS”) kể từ ngày 01/7/2022. Trên cơ sở này, thông tư 50/2022/TT-BTC đã có hướng dẫn chi tiết về một số nội dung liên quan đến Bảo Hiểm TNDS, theo đó, một điểm mới mà Doanh nghiệp bảo hiểm và Nhà thầu xây dựng cần lưu ý là quy định về Phí Bảo Hiểm.

Trước đây, Doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động xây dựng Phí Bảo Hiểm (Khoản 1 Điều 34 Thông tư 329/2016/TT-BTC). Kể từ ngày 01/10/2022 Phí Bảo Hiểm sẽ được tính bằng 5% phí bảo hiểm bắt buộc đối với công trình trong thời gian xây dựng tương ứng quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư 50/2022/TT-BTC; tuy nhiên, Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền điều chỉnh Phí Bảo Hiểm tăng hoặc giảm với mức tăng/giảm tối đa là 25% tính trên Phí Bảo Hiểm, tùy thuộc vào mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm. (Khoản 1 Điều 31 Thông tư 50/2022/TT-BTC)

Lưu ý: Đối với các Hợp đồng bảo hiểm đã giao kết trước ngày 01/10/2022 được tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm (là Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 và Thông tư 329/2016/TT-BTC), bao gồm cả quy định về mức phí bảo hiểm. Trường hợp phát sinh nhu cầu sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm sau ngày 01/10/2022 và nội dung sửa đổi được quy định tại Thông tư 50/2022/TT-BTC thì phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này.


Tin, bài: Cập nhật bởi LLVN.

Hình: Internet.


---------------------------

Lawlink Việt Nam (LLVN) là hãng Luật cung cấp các giải pháp pháp lý cho các doanh nghiệp, doanh nhân về ĐẦU TƯ, hoạt động doanh nghiệp & kinh doanh, Mua bán & Sáp nhập; Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ các khâu tư vấn mô hình hoạt động, đến giấy phép, hợp đồng, cấu trúc vốn và thu xếp vốn, dịch vụ kế toán & thuế, và đại diện. Các ngành mà chúng tôi thực hành liên tục gồm: Bất động sản & Xây dựng, Hạ tầng, Xử lý rác thải & môi trường, Y & Dược, Giáo dục, Fintech, Nông nghiệp, Truyền thông & Xuất bản, Thương mại điện tử.


-------------------------------

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Website: www.lawlink.com

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Phone: +84 908107788

29 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


bottom of page