top of page

Chuyển tiền đầu tư nước ngoài

d7211e818ae970b729f8_edited.jpg
E-Residency
Bởi:
Skylar Bùi
Trợ lý hợp pháp
3 phút đọc
24 tháng 4 năm 2020

Làm thế nào để nhà đầu tư có thể chuyển quỹ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài?

Các bác sĩ cho biết thêm:

Để làm được điều đó, các nhà đầu tư cần phải mở một Tài khoản Vốn Đầu tư Trực tiếp (DICA) cho các công ty FDI của họ, bằng ngoại tệ hoặc Đồng Việt Nam.


DICA bằng ngoại tệ sẽ cho phép nhà đầu tư nhận góp vốn trực tiếp, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và các khoản thu hợp pháp từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam và các giao dịch khác liên quan đến thu, chi, chuyển khoản, thanh toán ngoại tệ, góp vốn, vay nước ngoài, Vân vân.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Các loại tài khoản này có thể được mở tại bất kỳ ngân hàng được phép nào với đầy đủ giấy tờ. Tùy theo từng loại hình đầu tư mà các hồ sơ yêu cầu khác nhau như Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấp thuận góp vốn, mua cổ phần của Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan, giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành, hợp đồng PPP đã ký với cơ quan có thẩm quyền. cơ quan có thẩm quyền và các tài liệu khác chứng minh việc tuân thủ pháp luật góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài (Hồ sơ bắt buộc).

Các bác sĩ cho biết thêm:

Chính phủ Việt Nam cũng tạo sự linh hoạt cho các nhà đầu tư nước ngoài trong giai đoạn chuẩn bị dự án và tránh các công việc hành chính bằng cách cho phép chuyển tiền về Việt Nam trực tiếp từ tài khoản nước ngoài hoặc tài khoản thanh toán trong nước để thanh toán chi phí phát triển.
trước khi phát hành / ký các Tài liệu Yêu cầu.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Sau khi có các tài liệu trên, nguồn vốn chi phí phát triển chuyển về Việt Nam có thể được chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần thành vốn góp, vốn vay nước ngoài hoặc hoàn trả cho nhà đầu tư nước ngoài sau khi trừ đi các chi phí phát sinh.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam từ chối cấp hoặc chấm dứt dự án đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư nước ngoài được quyền chuyển số tiền còn lại ra nước ngoài cộng với lãi vay (nếu có) sau khi trừ đi các chi phí.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Để được hỗ trợ liên quan đến FDI, tài khoản ngân hàng FDI, chuyển vốn về Việt Nam và chuyển tiền / lợi nhuận từ Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: mai.do@lawlinkvn.com; hotline: +84 908 107 788

Chủ đề liên quan
Đã đến lúc E-enter Estonia,
Do Ngoc Mai
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page