top of page
Tìm kiếm

(P2) HỖ TRỢ SMEs - XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, NHỎ VÀ VỪA

Đã cập nhật: 19 thg 9, 2022

Vào 26/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (“Nghị định 80/2021”). Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 và thay thế Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018.


Tiếp nối bài viết về HỖ TRỢ SMEs - ĐIỂM MỚI TRONG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ THEO NGHỊ ĐỊNH 80/2021/NĐ-CP (P1), trong bài viết này, Lawlink Việt Nam sẽ cập nhật về các tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021.1. Tiêu chí xác định

Việc xác định và phân loại SMEs căn cứ vào các tiêu chí được quy định tại Điều 5 Nghị định 80/2021 gồm (1) Số NLĐ có tham gia BHXH bình quân năm(2) Tổng doanh thu năm hoặc Tổng nguồn vốn năm; đối với mỗi lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp khác nhau, các giá trị của mỗi tiêu chí có sự khác biệt, cụ thể:

(i) Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản; Công nghiệp và Xây dựng(ii) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực: Thương mại và Dịch vụDiễn giải từng tiêu chí:

(i) Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: được xác định căn cứ vào ngành, nghề kinh doanh chính mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh (Điều 6 Nghị định 80/2021).

(ii) A - Số NLĐ có tham gia BHXH bình quân năm được xác định theo quy định tại Điều 7 Nghị định 80/2021 như sau:

- Số lao động có tham gia BHXH bình quân năm được tính bằng tổng số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội của tất cả các tháng trong năm trước liền kề chia cho 12 tháng.

- Số lao động có tham gia BHXH là tổng số lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng xác định thời hạn dưới 36 tháng của DNNVV có tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó, lao động ký hợp đồng xác định thời hạn dưới 36 tháng có thể do DNNVV hoặc đơn vị khác đóng bảo hiểm xã hội.

(iii) B - Tổng doanh thu năm: là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp và được xác định trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế (Điều 9 Nghị định 80/2021).

(iv) C - Tổng nguồn vốn năm: được xác định trong bảng cân đối kế toán thể hiện trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế. Tổng nguồn vốn của năm được xác định tại thời điểm cuối năm (Điều 8 Nghị định 80/2021).


2. Nguyên tắc xác định và kê khai

- Doanh nghiệp tự kê khai và xác định phân loại doanh nghiệp (là siêu nhỏ, nhỏ hay vừa) và tự chịu trách nhiệm về việc kê khai, xác định này. Sau khi kê khai theo mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 80/2021 (file đính kèm), doanh nghiệp nộp đến cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Trường hợp doanh nghiệp phát hiện kê khai quy mô không chính xác, doanh nghiệp chủ động thực hiện điều chỉnh và kê khai lại. Việc kê khai lại phải được thực hiện trước thời điểm được hưởng nội dung hỗ trợ.

- Trường hợp doanh nghiệp cố ý kê khai không trung thực về quy mô để được hưởng hỗ trợ thì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả toàn bộ kinh phí đã nhận hỗ trợ.

Phụ lục - Nghị định 80-2021-NĐ-CP
.docx
Download DOCX • 16KB

Tin, bài: Cập nhật bởi LLVN.

Hình: Internet.


---------------------------


Lawlink Việt Nam (LLVN) là hãng Luật cung cấp các giải pháp pháp lý cho các doanh nghiệp, doanh nhân về ĐẦU TƯ, hoạt động doanh nghiệp & kinh doanh, Mua bán & Sáp nhập; Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ các khâu tư vấn mô hình hoạt động, đến giấy phép, hợp đồng, cấu trúc vốn và thu xếp vốn, dịch vụ kế toán & thuế, và đại diện. Các ngành mà chúng tôi thực hành liên tục gồm: Bất động sản & Xây dựng, Hạ tầng, Xử lý rác thải & môi trường, Y & Dược, Giáo dục, Fintech, Nông nghiệp, Truyền thông & Xuất bản, Thương mại điện tử.

-------------------------------


𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Website: www.lawlink.com

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Phone: +84 908107788

65 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

תגובות


bottom of page