top of page
Tìm kiếm

CÁ NHÂN, TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CẤP QUYỀN KHAI THÁC THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở

Ngày 29/06/2022, Chính Phủ ban hành Nghị định số 44/2022/NĐ-CP (sau đây gọi là “Nghị định 44/2022”) thay thế Nghị định số 117/2015/NĐ-CP quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Nghị định 44/2022 đưa ra hướng dẫn đối với hoạt động sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản như sau.


1. Đối tượng khai thác, sử dụng hệ thống thông tin

Nghị định 44/2022 phân loại đối tượng khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản thành 3 nhóm, mỗi nhóm sẽ có phạm vi khai thác, sử dụng thông tin khác nhau:

Đối tượng

Phạm vi khai thác, sử dụng

Các cơ quan tham gia xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Được khai thác dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình.

Trong trường hợp muốn khai thác, sử dụng thông tin ngoài phạm vi trên, cơ quan phải nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Các cơ quan quản lý nhà nước

Được yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản có liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạt động điều tra, xác minh xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân còn lại

Trước đây Nghị định 117/2015 quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản nhằm phục vụ mục đích chính đáng của mình. Tuy nhiên, nghị định 44/2022 đã có cách tiếp cận khác biệt, cụ thể phạm vi thông tin được yêu cầu cung cấp là phải “phù hợp với quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin”.

Khi sử dụng phải nộp phí khai thác, sử dụng thông tin theo quy định tại nghị quyết được ban hành bởi HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Giới hạn cung cấp thông tin

Không được chia sẻ, cung cấp các thông tin ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, các thông tin mang tính cá nhân, trừ trường hợp phục vụ hoạt động điều tra, xác minh xử lý hành vi vi phạm pháp luật và phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.


3. Quy trình khai thác, sử dụng hệ thống thông tin

Tổ chức, cá nhân phải đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản bằng cách gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan, đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu.

Phiếu yêu cầu có thể được gửi qua 3 hình thức:

(i) Nộp trực tiếp theo hình thức văn bản;

(ii) Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;

(iii) Đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin.

Trong 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, cơ quan, đơn vị cung cấp xem xét cấp quyền truy cập, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản hợp lệ; trong trường hợp từ chối, cơ quan, đơn vị cung cấp phải trả lời nêu rõ lý do.

Nghị định 44/2022 có hiệu lực thi hành từ 15/08/2022.


Tin, bài: Cập nhật bởi LLVN.

Hình: Internet.

---------------------------


Lawlink Việt Nam (LLVN) là hãng Luật cung cấp các giải pháp pháp lý cho các doanh nghiệp, doanh nhân về ĐẦU TƯ, hoạt động doanh nghiệp & kinh doanh, Mua bán & Sáp nhập; Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ các khâu tư vấn mô hình hoạt động, đến giấy phép, hợp đồng, cấu trúc vốn và thu xếp vốn, dịch vụ kế toán & thuế, và đại diện. Các ngành mà chúng tôi thực hành liên tục gồm: Bất động sản & Xây dựng, Hạ tầng, Xử lý rác thải & môi trường, Y & Dược, Giáo dục, Fintech, Nông nghiệp, Truyền thông & Xuất bản, Thương mại điện tử.

-------------------------------


𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Website: www.lawlink.com

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Phone: +84 908107788

26 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Opmerkingen


bottom of page